# Гравець Турнір #1 Турнір #2 Турнір #3 Турнір #4 Турнір #5 Турнір #6 Турнір #7 Турнір #8 Турнір #9 Загалом очок КБ
1 lukianpro 5.00 6.50 6.50 8.00 7.50 8.00 7.00 5.00 53.5 250.5
2 dasha207 4.50 5.00 6.00 6.00 6.00 4.50 5.00 5.00 6.00 48.0 200.75
3 danilo2008 5.00 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 6.50 8.00 47.0 203.5
4 slav4ik228 5.00 3.50 7.00 5.50 5.00 5.00 5.50 6.00 4.50 47.0 194.75
5 sachakiver 5.00 5.50 6.00 7.00 4.00 4.50 5.50 6.00 43.5 182.5
6 makli243 4.00 7.00 6.50 5.50 6.50 5.00 7.00 41.5 181.5
7 mi-sha 5.50 4.50 7.50 5.50 6.50 5.50 4.50 39.5 174.5
8 vartanianroman 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 39.0 152.5
9 egor_serbin 3.50 4.00 3.00 4.50 4.00 5.00 6.50 7.50 38.0 152.75
10 slava2612 3.50 2.50 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 4.00 4.50 37.5 128.25
11 andriy_vakulich 3.00 6.00 6.50 6.50 5.50 3.50 6.00 37.0 156.0
12 andreymarchenko2008 7.00 6.00 4.00 4.50 6.50 8.50 36.5 184.25
13 larchikov 5.00 5.00 7.00 5.00 7.00 7.00 36.0 172.5
14 ukrchamp 3.00 3.00 5.50 5.00 6.00 5.00 3.50 4.50 35.5 130.25
15 tema1107 3.00 3.50 2.50 5.00 5.50 4.50 5.50 6.00 35.5 119.0
16 helios_grante 2.00 5.50 5.50 6.50 5.50 4.50 5.50 35.0 129.25
17 yom7102 4.00 5.00 3.00 5.00 3.50 4.50 5.50 4.50 35.0 115.75
18 mariia_yakymakha 4.50 7.00 5.00 6.50 0.00 6.00 5.50 34.5 158.75
19 yumi_mint 4.00 4.00 5.00 5.50 6.00 4.50 5.00 34.0 115.5
20 2007gvv 4.00 6.00 4.50 7.00 4.00 5.00 3.00 33.5 121.25
21 nitronstr 1.50 6.00 4.00 5.50 5.00 4.50 2.00 5.00 33.5 120.0
22 artemkas2009 6.00 1.50 6.00 4.00 4.50 3.50 4.00 3.00 32.5 109.25
23 yarokalmuk 5.50 5.00 4.50 5.00 6.00 6.00 32.0 128.0
24 panochk 3.00 3.50 4.00 5.00 0.00 6.00 5.00 5.50 32.0 100.5
25 romanlemeshchuk 6.00 3.00 3.00 6.00 5.50 7.00 30.5 122.5
26 lizasharad1 5.50 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50 30.0 111.75
27 hdmytro 4.00 2.50 5.50 6.00 5.50 6.00 29.5 112.75
28 danilkinkon 1.00 3.00 7.00 5.00 5.50 3.00 4.50 29.0 117.75
29 oleg_makarov 2.50 4.00 6.00 5.00 1.00 5.00 5.00 28.5 106.0
30 miky777 4.00 3.50 5.50 5.00 4.00 4.50 1.00 27.5 85.0
31 piddub435 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 27.0 120.25
32 sashkoraketa 3.00 2.00 5.00 6.50 4.50 6.00 27.0 97.5
33 alisayamshchikova 4.50 3.50 2.50 6.50 4.00 5.00 26.0 99.75
34 m_pank 4.00 3.00 5.00 6.00 2.00 6.00 26.0 96.5
35 baracuda168 3.00 4.00 4.00 4.00 6.50 4.50 26.0 91.75
36 volodia09 4.00 0.00 5.00 5.50 3.50 4.00 4.00 26.0 87.25
37 alisaromanchenko 4.00 2.00 3.50 4.00 3.00 4.00 2.50 3.00 26.0 64.0
38 tobix309 5.50 4.50 5.50 5.00 5.00 25.5 89.25
39 roman1602 2.50 5.50 3.00 1.00 3.50 5.00 5.00 25.5 81.5
40 maximkris 3.00 3.50 5.00 4.00 4.50 5.00 25.0 89.75
41 aniuta_grechyshyna 4.50 4.00 2.50 3.50 2.00 4.00 4.50 25.0 68.25
42 velychkosemen 2.00 4.00 5.00 4.50 6.00 3.00 24.5 84.0
43 dima1107 4.50 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 24.5 75.0
44 timakl 4.50 3.50 3.50 4.00 4.00 5.00 24.5 71.5
45 dmytroveselov 5.50 5.00 4.50 4.50 4.50 24.0 86.0
46 dim_dimych 2.00 1.00 5.00 2.50 4.00 4.00 5.50 24.0 73.25
47 lobyar07 5.00 5.00 4.50 4.00 5.00 23.5 81.0
48 dimka2 1.50 2.00 4.00 4.50 4.00 3.50 4.00 23.5 49.0
49 hurkovskiy2008 3.50 4.00 5.50 4.50 5.50 23.0 101.0
50 yaroslav7883 5.00 0.00 6.00 5.50 6.50 23.0 91.75
51 manzhula007 3.50 0.00 4.00 4.00 3.00 0.00 5.50 3.00 23.0 74.25
52 maksum_lehinovych 4.00 5.50 1.00 5.00 7.00 22.5 95.0
53 vo_va 4.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.50 22.5 79.75
54 vladyslav2008 4.00 3.50 2.00 5.00 1.00 4.00 3.00 22.5 76.0
55 yegorkur 2.50 5.50 5.00 2.50 3.00 1.50 2.00 22.0 57.25
56 gotien 4.00 4.50 6.00 7.00 21.5 88.25
57 vanya20104 4.00 4.00 5.50 3.00 5.00 21.5 69.25
58 sssemenov 3.50 0.00 5.00 2.50 5.50 5.00 21.5 58.5
59 danylozv 3.50 6.00 5.50 6.00 21.0 87.25
60 dkhimichenko 4.00 3.00 4.00 5.50 4.50 21.0 62.0
61 chesssaurusm 4.00 2.50 5.00 3.50 2.50 3.50 21.0 54.75
62 sofiiyonok 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 21.0 54.0
63 velychkosofia 3.00 4.00 4.50 3.50 3.00 3.00 21.0 50.5
64 maryna-p 5.00 0.00 8.00 7.00 20.0 92.0
65 egor1369 3.00 4.00 0.00 5.50 7.50 20.0 78.75
66 savitch333 4.00 6.00 5.00 4.50 19.5 74.0
67 marchenko-amelia 5.00 5.00 4.00 5.50 19.5 66.5
68 anisimovvlad 2.00 4.00 5.00 4.00 4.50 19.5 66.0
69 vsp_secgorous 5.00 3.50 2.00 3.00 6.00 19.5 54.5
70 vadym787 5.00 7.00 7.00 19.0 94.25
71 nazargrs 3.00 4.00 5.00 5.50 1.50 19.0 58.25
72 drakubovchuk 3.00 3.50 3.00 6.00 3.00 18.5 60.5
73 fvnfvn2505 3.50 5.00 4.00 6.00 18.5 60.0
74 yuriyb27 5.00 3.50 4.00 2.00 4.00 18.5 53.5
75 valerii13100 4.50 6.50 2.00 5.00 18.0 69.5
76 bova2010 4.00 5.00 4.00 5.00 18.0 50.75
77 klimenkovladimir01 7.00 5.00 5.50 17.5 58.75
78 anna_2009 4.00 1.00 2.00 5.50 5.00 17.5 53.75
79 lovrand 4.00 5.00 4.00 4.50 17.5 47.0
80 volodimirivanchenko 5.00 4.00 8.00 17.0 71.5
81 mpreall 1.00 4.00 7.00 5.00 17.0 65.75
82 kt_17 2.00 0.00 4.50 5.00 5.50 17.0 55.0
83 yaroslav548 3.50 4.50 5.00 0.00 3.00 16.0 46.5
84 vikazdor999 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 16.0 45.5
85 viktor20091508 3.00 2.50 3.50 2.50 3.50 0.00 1.00 16.0 38.75
86 denisonopriichuk 3.00 2.00 3.50 1.00 1.00 4.50 1.00 16.0 29.0
87 14141409 6.00 5.50 4.00 15.5 56.5
88 naughtygirlanya 2.00 3.00 4.00 4.00 2.50 15.5 38.0
89 markgoldshtein 7.00 2.00 6.00 15.0 61.0
90 sheva911 5.50 4.50 5.00 15.0 59.25
91 ivan20102009 3.00 3.00 4.50 4.50 15.0 52.5
92 nazar500 7.50 7.00 14.5 72.75
93 antongromosyak 4.00 4.00 6.50 14.5 55.75
94 littlebishopsonic 4.50 3.00 3.00 3.50 14.0 45.0
95 sashape09 1.50 1.00 3.50 2.50 2.50 3.00 14.0 43.25
96 rus_mary 4.00 4.00 6.00 14.0 41.25
97 kavun_anna 1.00 2.00 0.00 3.00 4.00 4.00 14.0 29.75
98 smaugdraggon 3.50 5.00 5.00 13.5 48.75
99 taras-25 1.50 3.00 4.00 5.00 13.5 36.25
100 timati05 1.00 3.00 3.00 3.00 3.50 13.5 27.75
101 sergeypanchenko906 5.00 8.00 13.0 57.75
102 stas_2008 4.50 4.50 4.00 13.0 39.25
103 markiyan_gavker 3.00 4.00 3.00 3.00 13.0 35.5
104 danielivanitski 3.00 4.00 3.00 3.00 13.0 31.0
105 maxsim05 6.00 6.50 12.5 55.25
106 x_your_angel_x 6.50 6.00 12.5 53.25
107 jarik997 4.00 4.50 4.00 12.5 43.5
108 stas71fcdk2009 1.00 0.00 4.00 3.00 4.50 12.5 38.5
109 sashaskor123 3.00 2.50 7.00 12.5 38.25
110 myhas2011 4.00 3.50 4.50 12.0 43.25
111 sofiyonok 4.00 5.00 3.00 12.0 30.0
112 killergod1 6.50 5.00 11.5 45.75
113 andreysim2010 0.00 0.00 4.00 2.50 5.00 11.5 38.75
114 bohdan73 5.50 1.00 5.00 11.5 34.0
115 klym05 3.00 5.00 0.50 3.00 11.5 30.75
116 viteaakimochkin 3.50 4.00 4.00 11.5 30.5
117 vadim2708 2.00 3.00 4.50 2.00 11.5 25.75
118 petromich1967 2.50 4.00 3.00 2.00 11.5 25.0
119 pasha2010 4.50 6.50 0.00 11.0 49.75
120 vladaltman2007 7.00 4.00 11.0 44.5
121 limur868 3.00 4.50 3.50 11.0 41.5
122 dianasss 3.00 3.50 4.50 11.0 36.5
123 arielka-spanielka 3.00 3.50 4.50 11.0 34.75
124 maximilian4012 3.50 3.50 4.00 11.0 31.0
125 chessbz_2010 7.50 3.00 10.5 44.25
126 andriy_dudko 4.50 6.00 10.5 42.0
127 denisfisenko 4.00 6.50 10.5 42.0
128 semen_2010 5.00 5.50 10.5 37.75
129 svjytik2 5.00 5.50 10.5 31.25
130 stas_pentsko 6.00 4.00 10.0 38.5
131 markian-michael 2.50 7.00 0.50 10.0 35.0
132 nayyem 3.00 0.00 3.00 3.00 1.00 10.0 29.5
133 mixa3 3.00 3.00 2.00 2.00 10.0 25.5
134 danil1509 0.00 3.50 2.50 4.00 10.0 20.25
135 leovip 1.00 3.00 2.00 4.00 10.0 12.0
136 kokkomikoz 4.50 5.00 9.5 36.25
137 artemovandrey 6.50 3.00 9.5 35.75
138 husheddent 4.00 5.50 9.5 35.25
139 stul473 4.50 5.00 9.5 34.25
140 r_romaniv 3.50 6.00 9.5 33.75
141 snowboardiss2020 5.00 4.50 9.5 31.25
142 maks_kozyharev 3.50 5.50 9.0 37.75
143 antetokounmpo_g 3.00 6.00 9.0 37.0
144 hnatyukalexey 2.50 6.50 9.0 37.0
145 makim1787 6.00 3.00 9.0 32.0
146 tigeremik 2.00 5.00 2.00 9.0 28.5
147 chess_forester 0.00 5.00 4.00 9.0 27.5
148 vanya1kat 4.00 5.00 9.0 25.5
149 andriy_franchuk 3.00 3.00 3.00 9.0 18.0
150 yurii_ch11 2.50 2.50 4.00 9.0 18.0
151 pr4dator 3.00 2.00 1.00 3.00 9.0 16.0
152 kolysemm 8.50 8.5 45.75
153 bohdana_123 4.50 4.00 8.5 27.25
154 denis_tsyb 1.50 4.00 3.00 8.5 26.25
155 maks_z 4.50 4.00 8.5 26.25
156 adreyd 5.00 3.50 8.5 25.75
157 danilavramenko 4.00 4.50 8.5 25.25
158 smilent 3.50 5.00 8.5 23.75
159 artemk2009 3.00 3.00 1.50 1.00 0.00 8.5 20.5
160 nazarkuzmak 3.50 3.00 0.00 2.00 8.5 17.0
161 yonkayura 3.00 2.50 3.00 8.5 16.5
162 zimat3 3.00 0.00 2.50 3.00 8.5 15.0
163 sashachigarevtopone 8.00 8.0 44.0
164 gedizov 8.00 8.0 41.0
165 maks2306 2.00 6.00 0.00 8.0 33.0
166 andriana_476 4.00 4.00 8.0 25.0
167 ihorzhuk 4.00 4.00 8.0 25.0
168 111110000000 4.00 4.00 8.0 22.0
169 kyivpilotvlad 4.00 4.00 8.0 21.25
170 panzakharkyiv 3.00 2.00 2.00 1.00 8.0 13.0
171 markiianba 0.50 2.50 2.00 0.00 3.00 8.0 12.5
172 irynchikkk_13 0.00 1.00 5.50 1.00 7.5 26.75
173 ermolenko007 4.50 3.00 7.5 23.25
174 vlad_domitrak 3.00 4.50 7.5 23.0
175 maks_pech 2.50 5.00 7.5 22.25
176 mafplay 3.50 4.00 7.5 21.0
177 stanis8 2.50 5.00 7.5 18.25
178 mishka_train 1.50 3.00 3.00 7.5 15.75
179 mr_gleb 1.50 2.00 1.00 3.00 7.5 15.25
180 katykat11 7.00 7.0 40.5
181 ilyayurkov 7.00 7.0 34.5
182 arkasha2010 7.00 7.0 26.5
183 yura91 5.00 2.00 7.0 26.5
184 daniktroyan 3.00 4.00 7.0 24.5
185 maks735 4.00 3.00 7.0 24.5
186 artemov_andriy 0.00 2.00 5.00 7.0 24.0
187 01kompartem11 1.00 5.00 1.00 7.0 20.0
188 nastia12 3.00 4.00 7.0 19.75
189 andreychess09 3.00 4.00 7.0 18.75
190 bogdanbug 3.00 4.00 7.0 18.5
191 ssssstanislava 3.00 4.00 7.0 17.0
192 pylypenkoradomyr 0.00 1.00 3.50 2.50 7.0 9.0
193 zlatik21 6.50 6.5 33.25
194 akim55 6.50 6.5 32.25
195 vmalinovskiy2009 6.50 6.5 31.0
196 tetyana08 6.50 6.5 28.0
197 vshafir1 6.50 6.5 25.0
198 adelaidaa 6.50 6.5 24.75
199 krasilnik67 3.50 3.00 6.5 19.5
200 sergeykovalyov 3.50 3.00 6.5 15.25
201 andriistrilchuk09 1.50 5.00 6.5 14.25
202 oleksiygromosyak 2.00 4.50 6.5 14.0
203 matviei27 6.00 6.0 31.25
204 cinar3549 6.00 6.0 31.0
205 kirill200706 6.00 6.0 26.5
206 ksenia6715 6.00 6.0 26.5
207 vovachka228 6.00 6.0 26.0
208 piv1971 6.00 6.0 25.5
209 stoiko2010 6.00 6.0 25.0
210 pashanyk 6.00 6.0 24.5
211 kitlev2005 6.00 6.0 24.0
212 oleksandr12082008 6.00 6.0 23.5
213 george_kir 6.00 6.0 22.0
214 osa250 4.50 1.50 6.0 21.75
215 dmytro321b 3.00 2.50 0.50 6.0 19.5
216 igrik000 5.00 1.00 6.0 18.0
217 nazarbod 3.00 3.00 6.0 18.0
218 danylong1 3.00 3.00 6.0 17.5
219 mykhailokr 3.50 2.50 6.0 17.25
220 maksim-v 2.00 4.00 6.0 13.0
221 vstrelnik 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 6.0 13.0
222 franchukvolodymyr 3.00 3.00 6.0 11.0
223 nikitoskokos7 3.00 3.00 6.0 8.75
224 ruzhuk 5.50 5.5 23.75
225 elizarovv 5.50 5.5 23.25
226 stepan123123 5.50 5.5 22.75
227 danmrok 5.50 5.5 22.25
228 muron94 5.50 5.5 22.25
229 zaslavskyi_denys 5.50 5.5 22.25
230 tarasabc1 5.50 5.5 22.0
231 dmitriys3 5.50 5.5 21.0
232 yura22 5.50 5.5 20.75
233 annyta7 5.50 0.00 5.5 19.75
234 vbosac 5.50 5.5 19.75
235 1-0-2-0-3-0 2.50 3.00 5.5 19.0
236 serhii_c 4.50 1.00 5.5 19.0
237 kulepestin 5.50 5.5 18.75
238 timamykhailovski 1.50 4.00 5.5 17.0
239 ulvi-707 5.50 5.5 16.75
240 dankov2006 5.50 5.5 15.75
241 frodonim 1.00 3.50 1.00 5.5 13.5
242 vlados2003 5.50 5.5 13.5
243 gmblablavlad 1.00 4.00 0.50 5.5 12.75
244 samenvondill 5.00 5.0 26.5
245 susvladimir 5.00 5.0 25.5
246 mtal35 5.00 5.0 23.0
247 sashakorniichuk2002 5.00 5.0 21.75
248 tesla2009 5.00 5.0 19.25
249 danielkerzhner 5.00 5.0 19.0
250 mirror_sasha 5.00 5.0 19.0
251 danyadk 5.00 5.0 18.0
252 oleg132 5.00 5.0 17.5
253 andriy_yaremovych 5.00 5.0 17.0
254 sofastar2007 5.00 5.0 16.75
255 zloy_domovoy 5.00 5.0 16.75
256 peshkanchik 5.00 5.0 16.0
257 sashadima 5.00 5.0 16.0
258 1prk1 5.00 5.0 15.5
259 tulendinovdimash 5.00 5.0 15.5
260 levon3000 5.00 5.0 14.0
261 kramarenko_ivan 5.00 5.0 13.0
262 tuzpik 5.00 5.0 13.0
263 marchenko-liza 5.00 5.0 12.5
264 tod3338502 1.50 3.50 5.0 11.75
265 kirillius2009 2.00 2.50 0.50 5.0 11.5
266 appled1 3.50 1.50 5.0 11.0
267 storm_time 2.50 2.00 0.50 5.0 8.5
268 nazar2007 3.00 2.00 5.0 7.75
269 topchess7 4.00 1.00 5.0 4.5
270 ihorfedak 4.50 4.5 19.75
271 svjatik 4.50 4.5 19.5
272 melnyk_dasha 4.50 4.5 18.25
273 madagascar_king 2.50 2.00 4.5 17.75
274 stanislav_pentsko 4.50 4.5 16.25
275 alandzan 2.00 2.50 4.5 15.25
276 k_kirill 4.50 4.5 13.25
277 artyr_kaissa 4.00 0.50 4.5 12.5
278 yarik2007 4.50 4.5 12.25
279 n-a-z-a-r18947741 0.50 1.00 3.00 4.5 11.75
280 yaroslav39 1.00 3.50 4.5 8.75
281 knight_chess 4.50 4.5 7.0
282 romanhladun 4.00 4.0 14.5
283 nazar2019 4.00 4.0 14.25
284 andrey161208 4.00 4.0 14.0
285 max_ege 4.00 4.0 14.0
286 shumaaher 4.00 4.0 13.5
287 kostyavelikiy 4.00 4.0 13.25
288 denizanakk 4.00 4.0 13.0
289 ivkevych-ivan2008 4.00 4.0 13.0
290 leshch2205 0.00 4.00 4.0 13.0
291 natalyabelova 2.00 2.00 4.0 13.0
292 oleggal 4.00 4.0 12.5
293 bovkunivan 1.00 3.00 4.0 12.0
294 hrabinska 4.00 4.0 12.0
295 mark_melnikov 4.00 4.0 12.0
296 maryvitko 4.00 4.0 12.0
297 daniafo 4.00 4.0 11.5
298 petro-der 4.00 4.0 11.5
299 maksymv 4.00 4.0 10.5
300 dugd_nitkin 4.00 4.0 10.0
301 svyatoslavrak 0.00 4.00 4.0 10.0
302 braveboy2009 4.00 4.0 9.0
303 harryzare 0.00 4.00 4.0 9.0
304 nastya_kravchenko 3.00 1.00 4.0 9.0
305 viktorchebelec 4.00 4.0 9.0
306 davidspector2012 4.00 0.00 4.0 8.5
307 ibra586 4.00 4.0 8.5
308 asu95 2.50 1.50 4.0 8.25
309 lemolime555 4.00 4.0 8.25
310 deeklee 4.00 4.0 8.0
311 solor512 4.00 4.0 8.0
312 tohanic_yt 4.00 4.0 7.5
313 klim2009 2.00 2.00 4.0 7.0
314 sofia_zyaya 3.00 1.00 4.0 5.25
315 georgeon 2.00 2.00 4.0 3.5
316 shyra2020 3.50 3.5 13.75
317 anna0704 3.50 3.5 13.5
318 kolya5 3.50 3.5 13.25
319 ronskiy 0.00 3.50 0.00 3.5 13.25
320 maksykobra 0.00 3.50 3.5 11.25
321 yummysilver 3.50 3.5 11.25
322 vyura 3.50 3.5 10.75
323 evaboholiubova 3.50 3.5 10.5
324 ukrainiangirl1 3.50 3.5 10.25
325 bybytravel 3.50 3.5 9.75
326 alexz0205 3.50 3.5 9.25
327 tim_007 3.50 3.5 9.0
328 chayka 3.50 3.5 7.75
329 irina09 0.00 3.50 3.5 7.75
330 denikboy 3.50 3.5 7.25
331 mishabars 3.50 3.5 7.0
332 nadvornyy 3.50 3.5 7.0
333 zhania123 3.50 3.5 6.75
334 elisey2281337 0.00 1.00 2.00 0.50 3.5 5.5
335 batya77713 3.00 3.0 13.5
336 alwaez 3.00 3.0 12.0
337 ilyamuzyka 3.00 3.0 12.0
338 samoilenko_nikita 3.00 3.0 12.0
339 andrey926 3.00 3.0 10.75
340 ivanchezz2010 3.00 3.0 10.5
341 alonsoukr 3.00 3.0 10.0
342 2008den 1.00 2.00 3.0 9.0
343 ikramar 3.00 0.00 3.0 9.0
344 maksim3333dx 3.00 3.0 9.0
345 mokrykr 3.00 3.0 9.0
346 davidmq 3.00 3.0 8.5
347 meps7773 3.00 3.0 8.0
348 ihor4ik 3.00 3.0 7.5
349 ochmanillia 3.00 3.0 7.5
350 evi_linka 3.00 3.0 7.0
351 svyat2121 3.00 3.0 7.0
352 yaroslav788 3.00 3.0 7.0
353 emillyg 3.00 3.0 6.5
354 gari_poter 3.00 3.0 6.5
355 lisitzova 3.00 0.00 0.00 3.0 6.0
356 man_in_black_86 3.00 3.0 6.0
357 mykhailob 3.00 3.0 6.0
358 serj-12 3.00 3.0 6.0
359 yuriy_zubarev325 3.00 3.0 6.0
360 artemdovgan 3.00 3.0 5.5
361 nikitoc6755 3.00 3.0 5.5
362 andreyartemov22 3.00 3.0 4.5
363 valentin4567 3.00 0.00 3.0 4.5
364 yunna_pozniak 2.50 0.50 3.0 4.0
365 anastasiia007 0.00 3.00 3.0 3.0
366 makarov_oleg_2005 2.00 1.00 3.0 3.0
367 markizin 2.00 1.00 3.0 3.0
368 turbolaft 3.00 0.00 3.0 3.0
369 fmaxmax 3.00 3.0 2.5
370 kiribian 1.00 2.00 3.0 2.0
371 akoshpal 3.00 0.00 3.0 1.0
372 andriy0_3 1.00 2.00 3.0 1.0
373 baninakatya 2.50 2.5 8.0
374 oleksandra9 2.50 2.5 7.75
375 13092008 2.50 2.5 7.25
376 animeshnik2018 2.50 2.5 6.75
377 senatorua 2.50 2.5 6.75
378 mishac75 2.50 2.5 6.5
379 troyandanylo 2.50 2.5 6.25
380 ostap_petriv 2.50 2.5 5.25
381 stifstifanovich 2.50 2.5 5.25
382 teodorko 2.50 0.00 2.5 5.25
383 luiza0309 2.50 2.5 3.75
384 nastyashy 2.50 2.5 3.5
385 ermak2286 2.50 0.00 0.00 2.5 3.25
386 alexey6 2.50 2.5 2.75
387 sasha200999 2.00 0.50 2.5 1.25
388 bratanoff 0.00 2.00 2.0 9.5
389 illlia11 2.00 2.0 8.0
390 andriyandrusevych 2.00 2.0 7.5
391 chessking7788 2.00 2.0 6.0
392 koly2012 2.00 2.0 6.0
393 rrr004 2.00 2.0 6.0
394 sofia3100 2.00 2.0 5.75
395 ivanfed228337 2.00 2.0 4.5
396 elizabethelena 2.00 2.0 4.25
397 dimapl99 2.00 2.0 4.0
398 nekit2007 2.00 2.0 4.0
399 stonith 2.00 2.0 4.0
400 archangelmichael15 2.00 2.0 3.5
401 zeynebov12 2.00 2.0 3.5
402 diamax2008 2.00 2.0 3.0
403 kovrat 0.00 2.00 2.0 3.0
404 yulia1912 2.00 2.0 3.0
405 eaglechess88 2.00 2.0 2.5
406 svetlank 2.00 2.0 2.5
407 danqwerty6163 2.00 2.0 2.0
408 denispasichnik 2.00 2.0 2.0
409 markolviv 2.00 2.0 2.0
410 svyatiknenoobik 2.00 2.0 2.0
411 maynav 2.00 2.0 1.5
412 nikitoc675555 2.00 2.0 1.5
413 alex200911 2.00 2.0 1.0
414 alisa-fox 2.00 2.0 1.0
415 miroslavos 2.00 2.0 1.0
416 mykola_65 2.00 2.0 1.0
417 niknameok 1.00 1.00 2.0 1.0
418 repeyehor 2.00 2.0 1.0
419 volo2008 2.00 2.0 1.0
420 aleck_b 2.00 2.0 0.5
421 pr3dator1552 2.00 2.0 0.5
422 chesslovere4-e5 1.00 1.00 0.00 2.0 0.0
423 emiliakuzmak 1.50 1.5 5.5
424 pzs1985 1.50 1.5 3.75
425 bogdan20072018 1.50 1.5 2.25
426 burum 1.50 1.5 1.75
427 mc_bodya 0.50 1.00 1.5 1.5
428 anatoliialexandrov 1.50 1.5 0.75
429 ihtiandr82 1.50 1.5 0.75
430 ivanparoha 1.50 1.5 0.25
431 alexey200206 0.00 1.00 1.0 3.0
432 nasgo 1.00 1.0 1.5
433 tiger2505 1.00 1.0 1.0
434 vlad_nazarchuk2011 1.00 1.0 1.0
435 vladnashko 0.00 1.00 1.0 1.0
436 yuliana_6 1.00 1.0 1.0
437 retards0n 1.00 1.0 0.5
438 vadikm2012 1.00 1.0 0.5
439 andriy45-2000 1.00 1.0 0.0
440 andrtal 1.00 1.0 0.0
441 bogdan7520 1.00 1.0 0.0
442 crashtop 1.00 1.0 0.0
443 egor2917 1.00 1.0 0.0
444 fgjggnki 0.00 1.00 1.0 0.0
445 ivanmuz 1.00 1.0 0.0
446 kushnir2011 1.00 1.0 0.0
447 matviyivanov13 1.00 1.0 0.0
448 mikhail_fomin8808 1.00 1.0 0.0
449 misharodin 1.00 1.0 0.0
450 mykola_udovytskyi 1.00 1.0 0.0
451 myroslav_serdyuk 1.00 1.0 0.0
452 pavlo789 1.00 0.00 1.0 0.0
453 pylypenkodmytro 0.00 1.00 1.0 0.0
454 taras12054 1.00 1.0 0.0
455 yagatsko 1.00 1.0 0.0
456 yurabilatura1905 1.00 1.0 0.0
457 artemiy0808081 0.50 0.5 1.75
458 sofiyavas 0.50 0.5 1.75
459 vaheslavv 0.50 0.5 1.75
460 fisssh 0.50 0.5 1.25
461 aliktalik 0.50 0.00 0.5 1.0
462 motopony 0.50 0.5 0.25
463 octaviajw 0.50 0.5 0.25
464 vomash 0.50 0.5 0.25
465 01barcafan10 0.00 0.0 0.0
466 720111 0.00 0.0 0.0
467 a13v 0.00 0.0 0.0
468 aleksl1977 0.00 0.0 0.0
469 alexeipustyntsev 0.00 0.0 0.0
470 artemldr2009 0.00 0.0 0.0
471 artemov0728 0.00 0.0 0.0
472 babagalya 0.00 0.0 0.0
473 bogdan1310 0.00 0.0 0.0
474 bohdan_ch 0.00 0.00 0.0 0.0
475 corona_extra 0.00 0.0 0.0
476 daaniafomin 0.00 0.0 0.0
477 danya3224 0.00 0.0 0.0
478 danyabest 0.00 0.0 0.0
479 danys081 0.00 0.0 0.0
480 djdih 0.00 0.0 0.0
481 dkart5 0.00 0.0 0.0
482 dralosasha 0.00 0.0 0.0
483 eldar29 0.00 0.0 0.0
484 erpegerpg 0.00 0.0 0.0
485 gidroman 0.00 0.0 0.0
486 hi_tech_1 0.00 0.0 0.0
487 ivan_2008387 0.00 0.0 0.0
488 kateriin 0.00 0.0 0.0
489 kuzminandrij29 0.00 0.0 0.0
490 ly64yk 0.00 0.0 0.0
491 makcums 0.00 0.0 0.0
492 milanost 0.00 0.0 0.0
493 miron_kniazian 0.00 0.0 0.0
494 misha10martynuk 0.00 0.0 0.0
495 mishechka0 0.00 0.0 0.0
496 mongraal_classic 0.00 0.0 0.0
497 nicholas_2009 0.00 0.0 0.0
498 niehreskul 0.00 0.0 0.0
499 olegg4886 0.00 0.0 0.0
500 phinneas 0.00 0.0 0.0
501 ponyrko 0.00 0.0 0.0
502 rostuslav 0.00 0.0 0.0
503 santa3721 0.00 0.0 0.0
504 semkivbohdan 0.00 0.0 0.0
505 shevchik76 0.00 0.00 0.0 0.0
506 shevchukiliya 0.00 0.0 0.0
507 sincerechart 0.00 0.0 0.0
508 skochko2009 0.00 0.0 0.0
509 slava_nazarchuk2010 0.00 0.0 0.0
510 tupoibobr 0.00 0.0 0.0
511 vaself1 0.00 0.0 0.0
512 vayv 0.00 0.0 0.0
513 veronn999 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
514 viktoria1403 0.00 0.0 0.0
515 voronavlad 0.00 0.00 0.0 0.0
516 yurazolotukhin 0.00 0.0 0.0
517 yurkazp 0.00 0.0 0.0
518 zurabi1973 0.00 0.0 0.0