# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2262 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2125 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romakif 44.0 84.62 2231 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2308 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2252 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2649 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2185 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2501 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2752 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2326 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2608 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2164 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2425 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 81.25 2314 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2191 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2067 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2262 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2252 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2157 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2289 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2562 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2360 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2426 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 1977 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2539 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 tushinskiy 20.5 85.42 1998 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
28 conormaclaud 20.5 85.42 1932 6.0 6.0 4.5 4.0
29 jaydan2009 20.5 78.85 2036 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2536 5.0 5.0 5.5 4.0
31 sonegelm 19.5 81.25 1927 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
32 blak_wolf 19.5 81.25 1921 5.0 5.5 5.0 4.0
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2592 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2037 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 kolyagros 18.0 81.82 2104 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
37 jaroslav98 18.0 81.82 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
38 igorkononets 18.0 69.23 2120 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
39 kykyryzka 18.0 69.23 2276 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2639 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1473 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1775 6.0 6.0 5.0
44 capitan_anarchist 17.0 85.00 2139 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
45 tum_nik 17.0 85.00 2013 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
46 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 1870 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
47 gross-aleks 16.0 80.00 2494 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 1940 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2202 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 1995 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2223 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2597 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2102 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2513 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 mihail012345 14.0 77.78 1645 4.0 6.0 4.0
56 artem_kravchenko 14.0 77.78 2044 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
57 nerses11 14.0 70.00 1847 4.0 4.0 3.0 3.0
58 motopony 14.0 70.00 1571 4.0 3.0 5.5 1.5
59 volog 13.5 96.43 1721 3.5 4.0 6.0
60 chesspokervod 13.5 67.50 2145 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2412 4.0 3.0 6.0
62 valik3504 13.0 81.25 2241 4.0 6.0 3.0
63 timurkeleberda 13.0 81.25 2096 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
64 dmytro9 13.0 72.22 1487 6.0 2.0 5.0
65 nikolagry 13.0 72.22 2684 1.5 4.0 4.0 3.5
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2152 1.0 4.0 4.0 3.0
68 dmytrot 12.0 75.00 1701 3.0 5.0 4.0
69 mxgolota 12.0 75.00 1578 5.0 4.0 3.0
70 val1024 12.0 66.67 1934 3.0 2.0 4.0 3.0
71 vladnitros-2005 12.0 66.67 1882 2.0 5.0 3.0 2.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1914 6.0 2.0 3.5
73 paragelmen 11.5 82.14 2136 5.0 2.0 4.5
74 kvazar07 11.5 82.14 2789 4.0 4.0 3.5
75 ve-dzu 11.5 71.88 2344 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
76 alex_meta 11.5 71.88 1594 5.0 3.0 3.5
77 andreystarkon 11.5 63.89 2337 5.0 4.0 2.5
78 alexander_zubov 11.5 63.89 3033 2.5 5.0 4.0
79 misha_chess 11.0 91.67 1809 6.0 5.0
80 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
81 nataliva 11.0 78.57 1532 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1798 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 2035 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1916 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 vital715 10.0 83.33 1579 4.0 4.0 2.0
86 lookforgood 10.0 83.33 2224 4.0 6.0 0.0
87 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2656 4.5 5.5
88 vladislavbelokur 10.0 83.33 2113 4.0 2.0 4.0
89 dolynachess 10.0 71.43 2406 2.0 4.0 4.0
90 olderson 9.5 95.00 2542 3.5 6.0
91 wgmanna 9.5 95.00 2142 4.0 2.0 3.5
92 enakievo 9.5 95.00 2545 4.0 5.5
93 karina55 9.5 79.17 1760 3.5 3.0 3.0
94 semen16 9.5 79.17 2399 5.5 4.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1808 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2359 1.0 1.0 2.0 5.5
97 molodbik 9.0 90.00 2527 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 konovka_ukraine 9.0 75.00 1788 2.0 5.0 2.0
99 sdavaaisya 9.0 75.00 1857 6.0 3.0
100 beno_chess 9.0 75.00 2434 4.0 1.0 4.0
101 troglodyt2017 9.0 75.00 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1730 3.5 4.0 1.0
103 sono_io 8.5 70.83 1834 5.0 3.5
104 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2442 1.0 4.0 3.5
105 oleksandr1967 8.5 60.71 1897 0.0 4.5 4.0
106 happyman_ua 8.5 60.71 1932 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
107 vatashow 8.5 53.12 2370 3.5 1.0 4.0
108 ubiytza 8.5 53.12 1957 4.0 2.0 2.5
109 chenrip 8.0 100.00 2431 2.0 6.0
110 fatalispm 8.0 80.00 2420 4.0 4.0
111 playgood28 8.0 80.00 2272 1.5 1.5 2.0 3.0
112 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2175 3.0 3.0 2.0
113 darkness228 8.0 66.67 1893 4.0 4.0
114 ritanovikova 8.0 66.67 2015 2.0 4.0 2.0 0.0
115 gross1975 8.0 66.67 2095 5.0 3.0
116 stasonchik24 8.0 66.67 2200 2.0 4.5 1.5
117 hypnodisc 8.0 66.67 2163 3.0 3.0 2.0
118 imcoach 8.0 66.67 2567 2.0 6.0
119 novovolynsk 8.0 57.14 1928 2.0 2.5 3.5
120 anuchynandrii1970 8.0 57.14 2042 4.0 3.0 1.0
121 trojnar 8.0 50.00 1881 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1879 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 1984 3.5 4.0
124 21101980 7.0 87.50 1404 2.0 5.0
125 lyb4yk 7.0 87.50 1450 4.0 3.0
126 hitaman 7.0 87.50 2668 4.0 3.0
127 zefirka 7.0 87.50 2438 4.0 3.0
128 artem-vk 7.0 87.50 2103 4.0 3.0
129 yanmmm 7.0 87.50 1862 2.0 2.0 2.0 1.0
130 vlad_sid 7.0 87.50 2708 2.0 4.0 1.0
131 man_in_black_86 7.0 70.00 1444 2.0 2.0 3.0
132 manzhos_igor 7.0 70.00 1623 4.0 3.0
133 buba_kastorskiy 7.0 70.00 1710 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
134 zhernvlad 7.0 58.33 1803 5.0 2.0
135 phaeton_1985 7.0 58.33 1497 4.0 0.5 2.5
136 im_golichenko 6.5 81.25 2548 4.5 2.0
137 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2690 4.0 2.5
139 olegira 6.5 54.17 2030 1.0 5.5
140 ihtiandr82 6.5 54.17 1630 6.0 0.5 0.0
141 chess111chess111 6.0 100.00 1664 2.0 4.0
142 hungrylion84 6.0 100.00 2126 6.0
143 zipperthefly 6.0 100.00 2461 6.0
144 arcsin_1 6.0 100.00 1884 4.0 2.0
145 xumepa 6.0 100.00 2078 6.0
146 piliposyanrchess 6.0 100.00 2666 6.0
147 danilo2008 6.0 100.00 1464 6.0
148 edward_kushnir 6.0 100.00 1589 2.0 4.0
149 chessboogaloo 6.0 75.00 2625 3.5 2.5
150 vetal2018 6.0 75.00 1322 2.0 4.0
151 kvvm82 6.0 75.00 1444 4.0 2.0
152 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
153 vicsv 6.0 75.00 2209 2.0 4.0
154 sslon 6.0 75.00 2453 1.0 5.0
155 vanya_m 6.0 75.00 1649 2.0 4.0
156 zhenyajuly 6.0 60.00 1659 4.0 2.0
157 minenko-1958 6.0 60.00 1558 4.0 2.0
158 dub_maxym 6.0 60.00 2120 4.0 2.0
159 katty-kat 6.0 60.00 1737 6.0 0.0
160 yasenytsky 6.0 60.00 1789 2.0 4.0
161 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1403 4.0 2.0
162 maximrubtsov 6.0 60.00 1810 3.0 3.0
163 petromich1967 6.0 60.00 1568 2.0 1.0 3.0
164 khabichev 5.5 91.67 2046 5.5
165 redborys 5.5 91.67 1971 2.0 3.5
166 lisischanets 5.5 91.67 1722 5.5
167 metalurg_forever 5.5 91.67 1513 2.0 3.5
168 sokidze 5.5 91.67 2376 2.0 3.5
169 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1665 3.0 2.5
170 doctor_when 5.5 68.75 1721 3.5 2.0
171 yurii13 5.5 55.00 1746 3.5 2.0 0.0
172 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2270 4.5 1.0
173 big_pirate 5.5 55.00 2405 2.0 3.5
174 mister-berkut 5.5 55.00 1692 4.0 1.5
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1955 2.0 0.5 1.0 2.0
176 volodymyrl 5.0 83.33 1396 2.0 3.0
177 ivankovalenko0406 5.0 83.33 1978 5.0
178 bogdanlozinskiy0303 5.0 83.33 2033 5.0
179 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1740 5.0
180 illya_belov 5.0 83.33 2300 2.0 3.0
181 boltonole 5.0 83.33 1625 5.0
182 yurkiv80 5.0 83.33 1823 5.0
183 artememelyanenko 5.0 83.33 1506 2.0 2.0 1.0
184 jenia84 5.0 62.50 2202 5.0 0.0
185 ztr18 5.0 62.50 1566 2.0 3.0
186 anuchynserhii2011 5.0 62.50 1523 4.0 1.0
187 yushko_olga 5.0 62.50 2073 2.0 3.0
188 lgromiak 5.0 62.50 1493 2.0 3.0
189 markgoldshtein 5.0 50.00 1712 2.0 2.0 1.0
190 oleksii_k 5.0 50.00 1752 2.0 2.0 1.0
191 gorn1981 5.0 50.00 1801 2.0 2.0 1.0
192 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
193 rymlyanyn 4.5 75.00 2002 4.5
194 tolochikandrey 4.5 75.00 1707 2.0 2.5
195 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1512 4.5
196 andriy198922 4.5 75.00 1669 1.5 2.0 1.0
197 alexqchess 4.5 56.25 2106 2.0 2.5
198 1477dark 4.5 56.25 2205 2.0 2.5
199 krombyk 4.5 56.25 2355 4.0 0.5
200 valentunhulka 4.5 56.25 2329 2.0 0.0 2.5
201 nillufirag 4.5 56.25 2147 2.5 2.0
202 s_bandera 4.5 56.25 2013 1.0 3.5
203 vrungele 4.5 45.00 1773 2.0 2.0 0.5
204 uvarov_andrey 4.5 45.00 2442 1.0 3.5
205 maxstat 4.5 45.00 1688 1.5 3.0
206 nazman 4.0 100.00 1484 4.0
207 nazar17 4.0 100.00 1513 4.0
208 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
209 sashkoraketa 4.0 100.00 1521 4.0
210 tiger2875 4.0 100.00 1869 4.0
211 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1864 2.0 2.0
212 kirill27015 4.0 100.00 1839 4.0
213 valy02chess 4.0 100.00 2078 4.0
214 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
215 yaroslav6556 4.0 100.00 1744 4.0
216 avf88 4.0 100.00 1907 4.0
217 artem_ua 4.0 100.00 1864 4.0
218 apte4nik 4.0 100.00 1433 4.0
219 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1679 2.0 2.0
220 alexfoto 4.0 100.00 1884 4.0
221 sspp99 4.0 100.00 1431 4.0
222 grandchessinvest 4.0 100.00 1646 4.0
223 shah-matchess 4.0 100.00 1510 4.0
224 shinerzz 4.0 100.00 2057 4.0
225 shockingbed 4.0 100.00 1597 4.0
226 khabichess 4.0 100.00 1901 4.0
227 kinatra32 4.0 100.00 1836 4.0
228 poghosyan_suren 4.0 66.67 2472 4.0
229 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
230 gora-71 4.0 66.67 1592 4.0
231 eduard_1980 4.0 66.67 1753 1.0 3.0
232 david_lviv 4.0 66.67 1735 4.0
233 darynagryga 4.0 66.67 1824 4.0
234 vasili_v_k 4.0 66.67 1746 1.0 3.0
235 chessboll 4.0 66.67 1964 4.0
236 vzheka 4.0 66.67 1778 4.0
237 ahead_arrow9 4.0 66.67 1567 4.0
238 acmelight 4.0 66.67 1523 2.0 2.0
239 gamilkar7 4.0 66.67 1456 2.0 2.0
240 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
241 roman_granko 4.0 50.00 2311 2.5 1.5
242 multiwebcreation 4.0 50.00 1697 4.0 0.0
243 zvk 4.0 50.00 1894 2.0 2.0
244 dimas-dimas 4.0 50.00 2537 2.5 1.5
245 bukvar21 4.0 50.00 1936 3.0 1.0
246 slavabazylev 4.0 50.00 1717 2.0 2.0
247 dominus_et_deus 3.5 87.50 2298 3.5
248 ihor78 3.5 87.50 1471 3.5
249 mykolau 3.5 87.50 1250 3.5
250 andrjywa 3.5 87.50 2460 3.5
251 andrey_switchblade 3.5 87.50 2138 3.5
252 mixastikus 3.5 87.50 1633 3.5
253 zelenklen 3.5 87.50 1605 1.5 2.0
254 bohdan_ch 3.5 58.33 1723 1.0 2.5
255 valuvsex 3.5 58.33 2292 3.5
256 zajka-molotok 3.5 58.33 2425 3.5
257 fozik 3.5 58.33 1801 3.5
258 a13v 3.5 58.33 1535 1.5 2.0
259 rastkovs 3.5 58.33 1837 3.5
260 zazuliak 3.5 58.33 2424 2.0 1.5
261 kintoho 3.5 43.75 2459 2.5 1.0
262 kiperman001 3.0 75.00 2219 3.0
263 oleksandr_11 3.0 75.00 2202 3.0
264 khrinovsky 3.0 75.00 1894 3.0
265 kherson 3.0 75.00 1964 3.0
266 bars14 3.0 75.00 1596 3.0
267 mops_2004 3.0 75.00 2701 3.0
268 bedzir 3.0 75.00 1837 3.0
269 ygorko 3.0 75.00 1288 3.0
270 mokrykr 3.0 75.00 1736 3.0
271 vodolazs 3.0 75.00 1464 3.0
272 lighting-fast 3.0 75.00 2293 1.0 2.0
273 marikua 3.0 75.00 1377 3.0
274 tovstopyat 3.0 75.00 1230 3.0
275 grinsky1973 3.0 75.00 1474 1.0 2.0
276 pzs1985 3.0 75.00 1371 3.0
277 hyperfrequencies 3.0 75.00 1875 3.0
278 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2469 3.0
279 denchuk10082004 3.0 75.00 1371 1.0 2.0
280 itsanich 3.0 75.00 2151 3.0
281 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
282 coachgunnar 3.0 75.00 2606 3.0
283 cm_rodin 3.0 75.00 2404 3.0
284 mikolar 3.0 75.00 1449 3.0
285 rostuslav 3.0 50.00 1630 3.0 0.0
286 6mrhunter9 3.0 50.00 2244 3.0
287 arsi18 3.0 50.00 1427 3.0
288 mirw810i 3.0 50.00 1831 3.0
289 dhryvastov2506 3.0 50.00 1946 2.0 0.5 0.5
290 dima197 3.0 50.00 2001 3.0 0.0
291 jonshorter 3.0 50.00 1296 3.0
292 champion1817 3.0 50.00 2446 3.0
293 romant06 3.0 37.50 1668 0.5 2.5
294 romandmytriv 3.0 37.50 2096 2.0 1.0
295 oleg8874 2.5 62.50 1642 2.5
296 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1478 2.5
297 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 1875 2.5
298 rokis13 2.5 62.50 2464 2.5
299 tatyanako 2.5 62.50 1712 2.5
300 supernotar 2.5 62.50 2522 2.5
301 djefry_rash 2.5 62.50 2241 2.5
302 artemdovgan 2.5 62.50 1528 2.5
303 janislav 2.5 62.50 2050 2.5
304 bohdan-tato 2.5 62.50 2006 1.5 1.0
305 blower_beliy 2.5 62.50 1417 2.5
306 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
307 sosevich_v 2.5 41.67 1717 2.5
308 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2463 1.5 1.0
309 maxim_27 2.5 41.67 1897 1.5 1.0
310 3crossover 2.5 41.67 2133 2.5
311 grandcoach 2.0 100.00 1652 2.0
312 konigzerstore 2.0 100.00 1979 2.0
313 bogdan2420 2.0 100.00 1321 2.0
314 kosemen 2.0 100.00 1634 2.0
315 roger-ua 2.0 100.00 1685 2.0
316 frankie149 2.0 100.00 2408 2.0
317 fantastickingsv 2.0 100.00 1770 2.0
318 remulzz 2.0 100.00 1850 2.0
319 kmc2100 2.0 100.00 1866 2.0
320 kolasadze 2.0 100.00 2325 2.0
321 ig_gy 2.0 100.00 1284 2.0
322 cyrano-lossi 2.0 100.00 2220 2.0
323 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
324 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
325 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2283 2.0
326 sanyok911 2.0 100.00 2179 2.0
327 gravitcapas 2.0 100.00 1322 2.0
328 lubomirchik 2.0 100.00 1793 2.0
329 makszb192 2.0 100.00 1701 2.0
330 panteljuk 2.0 100.00 1269 2.0
331 eljanov 2.0 100.00 2863 2.0
332 egor_serbin 2.0 100.00 1232 2.0
333 acbars 2.0 100.00 1503 2.0
334 a959 2.0 100.00 1792 2.0
335 olehlysakovskyi 2.0 100.00 1885 2.0
336 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
337 nastasialalala 2.0 100.00 1202 2.0
338 nfgrin777 2.0 100.00 1429 2.0
339 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2474 2.0
340 1prk1 2.0 100.00 1508 2.0
341 mirochka 2.0 100.00 2221 2.0
342 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
343 tastycake123 2.0 100.00 2028 2.0
344 radulov_roman 2.0 100.00 2050 2.0
345 dimas20003 2.0 100.00 2648 2.0
346 evgeny235 2.0 100.00 2141 2.0
347 igorbozz 2.0 100.00 1690 2.0
348 mavastr 2.0 100.00 1601 2.0
349 everdoublew 2.0 100.00 1813 2.0
350 pillyuk 2.0 100.00 1854 2.0
351 uragan24 2.0 100.00 2006 2.0
352 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
353 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2207 2.0
354 davidmq 2.0 50.00 1230 2.0
355 romkoval 2.0 50.00 1853 0.0 2.0
356 leovip 2.0 50.00 1645 1.0 1.0
357 ladanajvasylj 2.0 50.00 1750 2.0
358 kolesnik_a 2.0 50.00 2252 2.0
359 gena02 2.0 50.00 1287 0.0 2.0
360 vultys750 2.0 50.00 1606 2.0
361 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
362 chairnercomp 2.0 50.00 1634 2.0
363 vitalik25 2.0 50.00 1930 2.0
364 shawshah 2.0 50.00 1323 2.0
365 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
366 kavalira 2.0 50.00 2065 2.0
367 brilliantone 2.0 50.00 2192 2.0
368 kirillshevchenko 2.0 50.00 2834 2.0
369 chessgamer2018 2.0 50.00 1595 2.0
370 ukrop2019 2.0 50.00 2172 2.0
371 miroslavchess 2.0 50.00 1373 2.0
372 mizyk 2.0 50.00 2122 2.0
373 egor1369 2.0 50.00 1555 2.0
374 dwerty 2.0 50.00 1905 2.0
375 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
376 yurahusti 2.0 50.00 2034 2.0
377 witaliy1972 2.0 50.00 1822 2.0
378 qart2003 2.0 50.00 2212 2.0
379 v1738 2.0 50.00 1307 2.0
380 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
381 tetyana08 2.0 50.00 1450 2.0 0.0
382 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1627 2.0
383 ruslankoj 2.0 33.33 1531 2.0
384 dim-gor 2.0 33.33 2217 2.0
385 vitaksin 2.0 33.33 1660 2.0 0.0
386 iwan1967 2.0 33.33 2008 2.0 0.0
387 vitaliy790 2.0 33.33 1412 2.0
388 vitysikk 2.0 33.33 1841 1.0 1.0
389 scacchista83 2.0 33.33 2505 2.0
390 alecs2008 2.0 33.33 1708 2.0
391 mr_vol4enok 2.0 33.33 1382 2.0
392 kradene_salo 2.0 25.00 1741 2.0 0.0
393 olborg 2.0 25.00 2315 2.0 0.0
394 godunovivan 1.5 75.00 1679 1.5
395 ukranian_boy 1.5 75.00 1522 1.5
396 talyan 1.5 75.00 1280 1.5
397 sl0m 1.5 75.00 2004 1.5
398 oleksandr12082008 1.5 75.00 1469 1.5
399 mykhailokr 1.5 75.00 1453 1.5
400 orestslm 1.5 75.00 1123 1.5
401 magicchess777 1.5 75.00 2206 1.5
402 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1651 1.5
403 jaguarut 1.5 75.00 1997 1.5
404 caesar000000 1.5 75.00 1942 1.5
405 vladluhina 1.5 75.00 1492 1.5
406 esuolc 1.5 37.50 2101 1.5
407 susvladimir 1.5 37.50 1718 0.0 1.5
408 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
409 blackdog228 1.5 37.50 2129 1.5
410 zeitron 1.5 37.50 2189 1.5
411 maxim_guzyo 1.5 37.50 2112 1.5
412 belogvardeyets_kolchak 1.5 37.50 1833 1.5
413 balamut4ik 1.5 37.50 2302 1.5
414 igorrud 1.5 37.50 1430 0.5 1.0
415 lineman90 1.5 37.50 1954 0.0 1.5
416 santyaga1 1.5 37.50 2366 1.5
417 prometheus911 1.5 25.00 1401 1.5
418 dnepro 1.5 25.00 1718 1.5
419 andrewjamee 1.0 50.00 1414 1.0
420 chesswizard10001 1.0 50.00 1699 1.0
421 aleck_b 1.0 50.00 1214 1.0
422 zdanevych 1.0 50.00 1462 1.0
423 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 1990 1.0
424 billy_elliot2 1.0 50.00 2145 1.0
425 watrange 1.0 50.00 1611 1.0
426 yuriy19675 1.0 50.00 1649 1.0
427 apetrenko568 1.0 50.00 1482 1.0
428 aph83 1.0 50.00 1729 1.0
429 chesstreasuremap 1.0 50.00 1844 1.0
430 dmytruk_vr 1.0 50.00 1808 1.0
431 denis_ua 1.0 50.00 1404 1.0
432 dino2411 1.0 50.00 2126 1.0
433 nitronstr 1.0 50.00 1701 1.0
434 14141409 1.0 50.00 1563 1.0
435 igor2915 1.0 50.00 1358 1.0
436 siroghik 1.0 50.00 1371 1.0
437 kastakt 1.0 50.00 1512 1.0
438 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
439 maxpast 1.0 50.00 1671 1.0
440 scazo4nik 1.0 50.00 1677 1.0
441 rusnak 1.0 50.00 1771 1.0
442 konstantin454545 1.0 50.00 1977 1.0
443 kotnl 1.0 50.00 1269 1.0
444 picasssooo 1.0 50.00 1965 1.0
445 matviei27 1.0 50.00 1487 1.0
446 mega_baby_yoda 1.0 50.00 1439 1.0
447 epotapov75 1.0 50.00 1770 1.0
448 mykola_65 1.0 50.00 1307 1.0
449 teodorko 1.0 50.00 1117 1.0
450 sobolrr 1.0 50.00 1982 1.0
451 syvenkyy 1.0 50.00 1583 1.0
452 anotheronebadplayer 1.0 25.00 1947 1.0
453 petya14 1.0 25.00 1436 1.0
454 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
455 popovkinblesk 1.0 25.00 2566 1.0
456 protsiv13 1.0 25.00 1291 1.0
457 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1593 1.0
458 slav4ik228 1.0 25.00 1632 1.0
459 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
460 nikita_alexeev 1.0 25.00 1741 1.0
461 strelokmasterok 1.0 25.00 1355 1.0
462 matsash 1.0 25.00 1433 1.0 0.0
463 aleks45 1.0 16.67 2601 1.0
464 pamorok 0.5 25.00 1397 0.5
465 d1man888 0.5 25.00 1662 0.5
466 chebakovvladimir 0.5 25.00 1812 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1694 0.5 0.0
468 mshereng 0.0 0.00 1551 0.0
469 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
470 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
471 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
472 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
473 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
474 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0
475 antonromashov 0.0 0.00 2043 0.0
476 okssa 0.0 0.00 1558 0.0 0.0
477 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
478 zloy_papa 0.0 0.00 1809 0.0
479 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
480 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1870 0.0
481 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
482 dmitro74 0.0 0.00 1963 0.0
483 azamat19998 0.0 0.00 1127 0.0
484 mark_melnikov 0.0 0.00 1588 0.0
485 truboshist 0.0 0.00 1495 0.0
486 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
487 evadzutseva 0.0 0.00 1235 0.0
488 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
489 tarasm 0.0 0.00 1670 0.0
490 dima_shevchuk 0.0 0.00 1904 0.0
491 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1771 0.0
492 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
493 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1789 0.0
494 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
495 shtymak1994 0.0 0.00 1858 0.0
496 sharipov_artur 0.0 0.00 2369 0.0
497 katkapofanich 0.0 0.00 1961 0.0
498 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
499 sequenser 0.0 0.00 1388 0.0
500 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
501 rostislav12 0.0 0.00 2045 0.0
502 robik_12 0.0 0.00 2060 0.0
503 dmitriy1986678 0.0 0.00 1377 0.0
504 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
505 lobyar07 0.0 0.00 1730 0.0
506 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
507 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
508 reshetkov 0.0 0.00 2616 0.0
509 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
510 liub10 0.0 0.00 1758 0.0