# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2339 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2110 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romakif 44.0 84.62 2218 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2333 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2235 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2703 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2204 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2327 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2675 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2400 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2574 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2134 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2401 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 81.25 2278 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2158 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2015 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2184 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2252 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2196 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2289 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2625 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2475 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2487 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 2005 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2534 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 tushinskiy 20.5 85.42 2045 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
28 conormaclaud 20.5 85.42 1923 6.0 6.0 4.5 4.0
29 jaydan2009 20.5 78.85 2036 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 blak_wolf 19.5 81.25 1982 5.0 5.5 5.0 4.0
31 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2497 5.0 5.0 5.5 4.0
32 sonegelm 19.5 81.25 1927 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2604 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2037 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 jaroslav98 18.0 81.82 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
37 kolyagros 18.0 81.82 2144 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
38 kykyryzka 18.0 69.23 2301 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
39 igorkononets 18.0 69.23 2155 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2560 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1491 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1791 6.0 6.0 5.0
44 capitan_anarchist 17.0 85.00 2049 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
45 tum_nik 17.0 85.00 2050 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
46 gross-aleks 16.0 80.00 2500 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
47 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 1948 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 2029 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2153 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 1924 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2258 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2591 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2102 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2513 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 artem_kravchenko 14.0 77.78 2067 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
56 mihail012345 14.0 77.78 1663 4.0 6.0 4.0
57 nerses11 14.0 70.00 1863 4.0 4.0 3.0 3.0
58 motopony 14.0 70.00 1509 4.0 3.0 5.5 1.5
59 volog 13.5 96.43 1713 3.5 4.0 6.0
60 chesspokervod 13.5 67.50 2091 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2412 4.0 3.0 6.0
62 timurkeleberda 13.0 81.25 2097 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
63 valik3504 13.0 81.25 2282 4.0 6.0 3.0
64 dmytro9 13.0 72.22 1487 6.0 2.0 5.0
65 nikolagry 13.0 72.22 2703 1.5 4.0 4.0 3.5
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2043 1.0 4.0 4.0 3.0
68 dmytrot 12.0 75.00 1716 3.0 5.0 4.0
69 mxgolota 12.0 75.00 1629 5.0 4.0 3.0
70 vladnitros-2005 12.0 66.67 1875 2.0 5.0 3.0 2.0
71 val1024 12.0 66.67 1891 3.0 2.0 4.0 3.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1914 6.0 2.0 3.5
73 paragelmen 11.5 82.14 2136 5.0 2.0 4.5
74 kvazar07 11.5 82.14 2555 4.0 4.0 3.5
75 alex_meta 11.5 71.88 1547 5.0 3.0 3.5
76 ve-dzu 11.5 71.88 2319 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
77 andreystarkon 11.5 63.89 2423 5.0 4.0 2.5
78 alexander_zubov 11.5 63.89 3000 2.5 5.0 4.0
79 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
80 misha_chess 11.0 91.67 1806 6.0 5.0
81 nataliva 11.0 78.57 1640 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1797 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 2035 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1978 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2683 4.5 5.5
86 vladislavbelokur 10.0 83.33 2082 4.0 2.0 4.0
87 vital715 10.0 83.33 1608 4.0 4.0 2.0
88 lookforgood 10.0 83.33 2089 4.0 6.0 0.0
89 dolynachess 10.0 71.43 2397 2.0 4.0 4.0
90 enakievo 9.5 95.00 2561 4.0 5.5
91 wgmanna 9.5 95.00 2142 4.0 2.0 3.5
92 olderson 9.5 95.00 2572 3.5 6.0
93 semen16 9.5 79.17 2382 5.5 4.0
94 karina55 9.5 79.17 1779 3.5 3.0 3.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1706 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2144 1.0 1.0 2.0 5.5
97 molodbik 9.0 90.00 2556 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 sdavaaisya 9.0 75.00 1872 6.0 3.0
99 beno2009 9.0 75.00 2348 4.0 1.0 4.0
100 konovka_ukraine 9.0 75.00 1755 2.0 5.0 2.0
101 troglodyt2017 9.0 75.00 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1730 3.5 4.0 1.0
103 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2516 1.0 4.0 3.5
104 sono_io 8.5 70.83 1852 5.0 3.5
105 happyman_ua 8.5 60.71 1912 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
106 oleksandr1967 8.5 60.71 1905 0.0 4.5 4.0
107 ubiytza 8.5 53.12 1958 4.0 2.0 2.5
108 vatashow 8.5 53.12 2356 3.5 1.0 4.0
109 chenrip 8.0 100.00 2411 2.0 6.0
110 fatalispm 8.0 80.00 2412 4.0 4.0
111 playgood28 8.0 80.00 2279 1.5 1.5 2.0 3.0
112 gross1975 8.0 66.67 1976 5.0 3.0
113 ritanovikova 8.0 66.67 2003 2.0 4.0 2.0 0.0
114 stasonchik24 8.0 66.67 2119 2.0 4.5 1.5
115 hypnodisc 8.0 66.67 2193 3.0 3.0 2.0
116 imcoach 8.0 66.67 2567 2.0 6.0
117 darkness228 8.0 66.67 1908 4.0 4.0
118 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2145 3.0 3.0 2.0
119 anuchynandrii1970 8.0 57.14 1848 4.0 3.0 1.0
120 novovolynsk 8.0 57.14 1941 2.0 2.5 3.5
121 trojnar 8.0 50.00 1889 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1907 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 1994 3.5 4.0
124 artem-vk 7.0 87.50 2046 4.0 3.0
125 hitaman 7.0 87.50 2668 4.0 3.0
126 yanmmm 7.0 87.50 1894 2.0 2.0 2.0 1.0
127 vlad_sid 7.0 87.50 2476 2.0 4.0 1.0
128 lyb4yk 7.0 87.50 1450 4.0 3.0
129 zefirka 7.0 87.50 2471 4.0 3.0
130 21101980 7.0 87.50 1404 2.0 5.0
131 buba_kastorskiy 7.0 70.00 1710 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
132 man_in_black_86 7.0 70.00 1514 2.0 2.0 3.0
133 manzhos_igor 7.0 70.00 1721 4.0 3.0
134 zhernvlad 7.0 58.33 1815 5.0 2.0
135 phaeton_1985 7.0 58.33 1497 4.0 0.5 2.5
136 im_golichenko 6.5 81.25 2527 4.5 2.0
137 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2690 4.0 2.5
139 ihtiandr82 6.5 54.17 1504 6.0 0.5 0.0
140 olegira 6.5 54.17 2042 1.0 5.5
141 zipperthefly 6.0 100.00 2413 6.0
142 hungrylion84 6.0 100.00 2043 6.0
143 xumepa 6.0 100.00 2078 6.0
144 piliposyanrchess 6.0 100.00 2504 6.0
145 edward_kushnir 6.0 100.00 1589 2.0 4.0
146 arcsin_1 6.0 100.00 1884 4.0 2.0
147 chess111chess111 6.0 100.00 1680 2.0 4.0
148 danilo2008 6.0 100.00 1419 6.0
149 kvvm82 6.0 75.00 1421 4.0 2.0
150 sslon 6.0 75.00 2465 1.0 5.0
151 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
152 vanya_m 6.0 75.00 1538 2.0 4.0
153 chessboogaloo 6.0 75.00 2573 3.5 2.5
154 vicsv 6.0 75.00 2226 2.0 4.0
155 vetal2018 6.0 75.00 1292 2.0 4.0
156 petromich1967 6.0 60.00 1683 2.0 1.0 3.0
157 yasenytsky 6.0 60.00 1769 2.0 4.0
158 zhenyajuly 6.0 60.00 1659 4.0 2.0
159 minenko-1958 6.0 60.00 1510 4.0 2.0
160 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1463 4.0 2.0
161 dub_maxym 6.0 60.00 2044 4.0 2.0
162 katty-kat 6.0 60.00 1671 6.0 0.0
163 maximrubtsov 6.0 60.00 1751 3.0 3.0
164 sokidze 5.5 91.67 2374 2.0 3.5
165 khabichev 5.5 91.67 2128 5.5
166 lisischanets 5.5 91.67 1741 5.5
167 redborys 5.5 91.67 1986 2.0 3.5
168 metalurg_forever 5.5 91.67 1513 2.0 3.5
169 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1696 3.0 2.5
170 doctor_when 5.5 68.75 1902 3.5 2.0
171 yurii13 5.5 55.00 1683 3.5 2.0 0.0
172 big_pirate 5.5 55.00 2419 2.0 3.5
173 mister-berkut 5.5 55.00 1692 4.0 1.5
174 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2270 4.5 1.0
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1967 2.0 0.5 1.0 2.0
176 illya_belov 5.0 83.33 2307 2.0 3.0
177 yurkiv80 5.0 83.33 1823 5.0
178 ivankovalenko0406 5.0 83.33 2043 5.0
179 artememelyanenko 5.0 83.33 1458 2.0 2.0 1.0
180 volodymyrl 5.0 83.33 1371 2.0 3.0
181 boltonole 5.0 83.33 1625 5.0
182 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1745 5.0
183 bogdanlozinskiy0303 5.0 83.33 2033 5.0
184 yushko_olga 5.0 62.50 1967 2.0 3.0
185 jenia84 5.0 62.50 2202 5.0 0.0
186 anuchynserhii2011 5.0 62.50 1498 4.0 1.0
187 lgromiak 5.0 62.50 1493 2.0 3.0
188 ztr18 5.0 62.50 1542 2.0 3.0
189 oleksii_k 5.0 50.00 1791 2.0 2.0 1.0
190 gorn1981 5.0 50.00 1777 2.0 2.0 1.0
191 markgoldshtein 5.0 50.00 1695 2.0 2.0 1.0
192 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
193 andriy198922 4.5 75.00 1653 1.5 2.0 1.0
194 rymlyanyn 4.5 75.00 1936 4.5
195 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1512 4.5
196 tolochikandrey 4.5 75.00 1676 2.0 2.5
197 krombyk 4.5 56.25 2340 4.0 0.5
198 nillufirag 4.5 56.25 2147 2.5 2.0
199 1477dark 4.5 56.25 2153 2.0 2.5
200 s_bandera 4.5 56.25 1986 1.0 3.5
201 alexqchess 4.5 56.25 2102 2.0 2.5
202 valentunhulka 4.5 56.25 2204 2.0 0.0 2.5
203 vrungele 4.5 45.00 1803 2.0 2.0 0.5
204 maxstat 4.5 45.00 1688 1.5 3.0
205 uvarov_andrey 4.5 45.00 2441 1.0 3.5
206 nazman 4.0 100.00 1484 4.0
207 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
208 nazar17 4.0 100.00 1500 4.0
209 sashkoraketa 4.0 100.00 1507 4.0
210 tiger2875 4.0 100.00 1906 4.0
211 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1915 2.0 2.0
212 kirill27015 4.0 100.00 1891 4.0
213 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
214 yaroslav6556 4.0 100.00 1744 4.0
215 avf88 4.0 100.00 1907 4.0
216 artem_ua 4.0 100.00 1771 4.0
217 apte4nik 4.0 100.00 1441 4.0
218 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1681 2.0 2.0
219 alexfoto 4.0 100.00 1814 4.0
220 sspp99 4.0 100.00 1477 4.0
221 valy02chess 4.0 100.00 2201 4.0
222 grandchessblitz 4.0 100.00 1597 4.0
223 kinatra32 4.0 100.00 1854 4.0
224 khabichess 4.0 100.00 1896 4.0
225 shah-matchess 4.0 100.00 1568 4.0
226 shinerzz 4.0 100.00 2044 4.0
227 shockingbed 4.0 100.00 1416 4.0
228 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
229 poghosyan_suren 4.0 66.67 2518 4.0
230 eduard_1980 4.0 66.67 1738 1.0 3.0
231 david_lviv 4.0 66.67 1748 4.0
232 darynagryga 4.0 66.67 1806 4.0
233 vasili_v_k 4.0 66.67 1746 1.0 3.0
234 chessboll 4.0 66.67 1977 4.0
235 vzheka 4.0 66.67 1778 4.0
236 gora-71 4.0 66.67 1635 4.0
237 ahead_arrow9 4.0 66.67 1605 4.0
238 acmelight 4.0 66.67 1523 2.0 2.0
239 gamilkar7 4.0 66.67 1428 2.0 2.0
240 roman_granko 4.0 50.00 2296 2.5 1.5
241 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
242 multiwebcreation 4.0 50.00 1705 4.0 0.0
243 zvk 4.0 50.00 2020 2.0 2.0
244 bukvar21 4.0 50.00 1959 3.0 1.0
245 dimas-dimas 4.0 50.00 2508 2.5 1.5
246 slavabazylev 4.0 50.00 1729 2.0 2.0
247 mixastikus 3.5 87.50 1589 3.5
248 mykolau 3.5 87.50 1296 3.5
249 andrjywa 3.5 87.50 2456 3.5
250 ihor78 3.5 87.50 1371 3.5
251 andrey_switchblade 3.5 87.50 2165 3.5
252 zelenklen 3.5 87.50 1641 1.5 2.0
253 dominus_et_deus 3.5 87.50 2355 3.5
254 fozik 3.5 58.33 1807 3.5
255 valuvsex 3.5 58.33 2238 3.5
256 bohdan_ch 3.5 58.33 1697 1.0 2.5
257 rastkovs 3.5 58.33 1867 3.5
258 zajka-molotok 3.5 58.33 2474 3.5
259 a13v 3.5 58.33 1424 1.5 2.0
260 zazuliak 3.5 58.33 2424 2.0 1.5
261 kintoho 3.5 43.75 2418 2.5 1.0
262 khrinovsky 3.0 75.00 1919 3.0
263 mops_2004 3.0 75.00 2522 3.0
264 bars14 3.0 75.00 1597 3.0
265 grinsky1973 3.0 75.00 1420 1.0 2.0
266 oleksandr_11 3.0 75.00 2186 3.0
267 ygorko 3.0 75.00 1288 3.0
268 kiperman001 3.0 75.00 2209 3.0
269 kherson 3.0 75.00 1964 3.0
270 bedzir 3.0 75.00 1916 3.0
271 hyperfrequencies 3.0 75.00 1875 3.0
272 mokrykr 3.0 75.00 1736 3.0
273 coachgunnar 3.0 75.00 2606 3.0
274 marikua 3.0 75.00 1503 3.0
275 pzs1985 3.0 75.00 1308 3.0
276 lighting-fast 3.0 75.00 2264 1.0 2.0
277 denchuk10082004 3.0 75.00 1378 1.0 2.0
278 itsanich 3.0 75.00 2084 3.0
279 tovstopyat 3.0 75.00 1199 3.0
280 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
281 cm_rodin 3.0 75.00 2402 3.0
282 mikolar 3.0 75.00 1401 3.0
283 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2329 3.0
284 vodolazs 3.0 75.00 1512 3.0
285 6mrhunter9 3.0 50.00 2244 3.0
286 arsi18 3.0 50.00 1531 3.0
287 rostuslav 3.0 50.00 1717 3.0 0.0
288 dima197 3.0 50.00 1960 3.0 0.0
289 dhryvastov2506 3.0 50.00 1899 2.0 0.5 0.5
290 mirw810i 3.0 50.00 1811 3.0
291 jonshorter 3.0 50.00 1305 3.0
292 champion1817 3.0 50.00 2428 3.0
293 romant06 3.0 37.50 1621 0.5 2.5
294 romandmytriv 3.0 37.50 2086 2.0 1.0
295 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1478 2.5
296 tatyanako 2.5 62.50 1712 2.5
297 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 1732 2.5
298 supernotar 2.5 62.50 2627 2.5
299 rokis13 2.5 62.50 2527 2.5
300 oleg8874 2.5 62.50 1575 2.5
301 bohdan-tato 2.5 62.50 1896 1.5 1.0
302 djefry_rash 2.5 62.50 2223 2.5
303 blower_beliy 2.5 62.50 1417 2.5
304 artemdovgan 2.5 62.50 1558 2.5
305 janislav 2.5 62.50 2078 2.5
306 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2463 1.5 1.0
307 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
308 maxim_27 2.5 41.67 1924 1.5 1.0
309 nafnafmf 2.5 41.67 1658 2.5
310 3crossover 2.5 41.67 2133 2.5
311 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2272 2.0
312 grandcoach 2.0 100.00 1652 2.0
313 sanyok911 2.0 100.00 2179 2.0
314 igorbozz 2.0 100.00 1686 2.0
315 kmc2100 2.0 100.00 1828 2.0
316 kolasadze 2.0 100.00 2399 2.0
317 bogdan2420 2.0 100.00 1321 2.0
318 konigzerstore 2.0 100.00 1851 2.0
319 kosemen 2.0 100.00 1684 2.0
320 dimas20003 2.0 100.00 2648 2.0
321 egor_serbin 2.0 100.00 1302 2.0
322 eljanov 2.0 100.00 2863 2.0
323 uragan24 2.0 100.00 1979 2.0
324 everdoublew 2.0 100.00 1813 2.0
325 tastycake123 2.0 100.00 2002 2.0
326 evgeny235 2.0 100.00 2141 2.0
327 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
328 roger-ua 2.0 100.00 1688 2.0
329 fantastickingsv 2.0 100.00 1770 2.0
330 frankie149 2.0 100.00 2409 2.0
331 gravitcapas 2.0 100.00 1278 2.0
332 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
333 cyrano-lossi 2.0 100.00 2227 2.0
334 ig_gy 2.0 100.00 1262 2.0
335 pillyuk 2.0 100.00 1840 2.0
336 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
337 acbars 2.0 100.00 1411 2.0
338 mavastr 2.0 100.00 1544 2.0
339 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
340 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2237 2.0
341 panteljuk 2.0 100.00 1264 2.0
342 a959 2.0 100.00 1761 2.0
343 mirochka 2.0 100.00 2221 2.0
344 remulzz 2.0 100.00 1903 2.0
345 1prk1 2.0 100.00 1373 2.0
346 olehlysakovskyi 2.0 100.00 1921 2.0
347 radulov_roman 2.0 100.00 2050 2.0
348 makszb192 2.0 100.00 1731 2.0
349 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
350 lubomirchik 2.0 100.00 1667 2.0
351 nastasialalala 2.0 100.00 1192 2.0
352 nfgrin777 2.0 100.00 1511 2.0
353 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2500 2.0
354 shawshah 2.0 50.00 1356 2.0
355 chairnercomp 2.0 50.00 1564 2.0
356 brilliantone 2.0 50.00 2192 2.0
357 kavalira 2.0 50.00 1987 2.0
358 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
359 kirillshevchenko 2.0 50.00 2818 2.0
360 kolesnik_a 2.0 50.00 2214 2.0
361 ladanajvasylj 2.0 50.00 1694 2.0
362 vitalik25 2.0 50.00 1930 2.0
363 dwerty 2.0 50.00 1673 2.0
364 egor1369 2.0 50.00 1555 2.0
365 ukrop2019 2.0 50.00 2172 2.0
366 tetyana08 2.0 50.00 1496 2.0 0.0
367 v1738 2.0 50.00 1301 2.0
368 gena02 2.0 50.00 1287 0.0 2.0
369 davidmq 2.0 50.00 1258 2.0
370 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
371 chessgamer2018 2.0 50.00 1501 2.0
372 leovip 2.0 50.00 1607 1.0 1.0
373 romkoval 2.0 50.00 1871 0.0 2.0
374 vultys750 2.0 50.00 1508 2.0
375 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
376 yurahusti 2.0 50.00 2034 2.0
377 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
378 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1570 2.0
379 mizyk 2.0 50.00 2067 2.0
380 miroslavchess 2.0 50.00 1310 2.0
381 witaliy1972 2.0 50.00 1866 2.0
382 qart2003 2.0 50.00 2254 2.0
383 vitysikk 2.0 33.33 1800 1.0 1.0
384 iwan1967 2.0 33.33 2062 2.0 0.0
385 scacchista83 2.0 33.33 2505 2.0
386 ruslankoj 2.0 33.33 1457 2.0
387 vitaliy790 2.0 33.33 1412 2.0
388 vitaksin 2.0 33.33 1479 2.0 0.0
389 dim-gor 2.0 33.33 2265 2.0
390 mr_vol4enok 2.0 33.33 1395 2.0
391 alecs2008 2.0 33.33 1686 2.0
392 kradene_salo 2.0 25.00 1696 2.0 0.0
393 olborg 2.0 25.00 2253 2.0 0.0
394 ukranian_boy 1.5 75.00 1522 1.5
395 godunovivan 1.5 75.00 1776 1.5
396 oleksandr12082008 1.5 75.00 1390 1.5
397 orestslm 1.5 75.00 1123 1.5
398 talyan 1.5 75.00 1253 1.5
399 mykhailokr 1.5 75.00 1425 1.5
400 sl0m 1.5 75.00 2004 1.5
401 vladluhina 1.5 75.00 1541 1.5
402 caesar000000 1.5 75.00 1952 1.5
403 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1673 1.5
404 magicchess777 1.5 75.00 2206 1.5
405 jaguarut 1.5 75.00 2080 1.5
406 zeitron 1.5 37.50 2135 1.5
407 esuolc 1.5 37.50 2130 1.5
408 susvladimir 1.5 37.50 1630 0.0 1.5
409 blackdog228 1.5 37.50 2237 1.5
410 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
411 belogvardeyets_kolchak 1.5 37.50 1822 1.5
412 santyaga1 1.5 37.50 2380 1.5
413 balamut4ik 1.5 37.50 2302 1.5
414 maxim_guzyo 1.5 37.50 2112 1.5
415 igorrud 1.5 37.50 1462 0.5 1.0
416 lineman90 1.5 37.50 1887 0.0 1.5
417 prometheus911 1.5 25.00 1401 1.5
418 dnepro 1.5 25.00 1727 1.5
419 billy_elliot2 1.0 50.00 2145 1.0
420 chesstreasuremap 1.0 50.00 1844 1.0
421 watrange 1.0 50.00 1674 1.0
422 zdanevych 1.0 50.00 1430 1.0
423 dmytruk_vr 1.0 50.00 1808 1.0
424 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 2062 1.0
425 denis_ua 1.0 50.00 1428 1.0
426 yuriy19675 1.0 50.00 1708 1.0
427 andrewjamee 1.0 50.00 1460 1.0
428 dino2411 1.0 50.00 2182 1.0
429 aph83 1.0 50.00 1671 1.0
430 apetrenko568 1.0 50.00 1451 1.0
431 chesswizard10001 1.0 50.00 1375 1.0
432 aleck_b 1.0 50.00 1196 1.0
433 nitronstr 1.0 50.00 1761 1.0
434 14141409 1.0 50.00 1489 1.0
435 scazo4nik 1.0 50.00 1700 1.0
436 igor2915 1.0 50.00 1358 1.0
437 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
438 maxpast 1.0 50.00 1753 1.0
439 kastakt 1.0 50.00 1512 1.0
440 picasssooo 1.0 50.00 1944 1.0
441 rusnak 1.0 50.00 1813 1.0
442 konstantin454545 1.0 50.00 1959 1.0
443 kotnl 1.0 50.00 1269 1.0
444 matviei27 1.0 50.00 1530 1.0
445 siroghik 1.0 50.00 1397 1.0
446 syvenkyy 1.0 50.00 1562 1.0
447 sssemenov 1.0 50.00 1451 1.0
448 epotapov75 1.0 50.00 1822 1.0
449 mykola_65 1.0 50.00 1338 1.0
450 teodorko 1.0 50.00 1117 1.0
451 sobolrr 1.0 50.00 2044 1.0
452 anotheronebadplayer 1.0 25.00 1868 1.0
453 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
454 petya14 1.0 25.00 1377 1.0
455 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
456 popovkinblesk 1.0 25.00 2427 1.0
457 protsiv13 1.0 25.00 1291 1.0
458 matsash 1.0 25.00 1452 1.0 0.0
459 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1601 1.0
460 slav4ik228 1.0 25.00 1754 1.0
461 nikita_alexeev 1.0 25.00 1699 1.0
462 strelokmasterok 1.0 25.00 1371 1.0
463 aleks45 1.0 16.67 2546 1.0
464 pamorok 0.5 25.00 1397 0.5
465 d1man888 0.5 25.00 1613 0.5
466 chebakovvladimir 0.5 25.00 1868 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1764 0.5 0.0
468 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
469 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
470 mshereng 0.0 0.00 0 0.0
471 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
472 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
473 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
474 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
475 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0
476 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
477 antonromashov 0.0 0.00 2099 0.0
478 okssa 0.0 0.00 1544 0.0 0.0
479 zloy_papa 0.0 0.00 1742 0.0
480 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
481 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1883 0.0
482 dmitro74 0.0 0.00 1933 0.0
483 azamat19998 0.0 0.00 1127 0.0
484 mark_melnikov 0.0 0.00 1491 0.0
485 truboshist 0.0 0.00 1604 0.0
486 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
487 evadzutseva 0.0 0.00 1251 0.0
488 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
489 tarasm 0.0 0.00 1620 0.0
490 dima_shevchuk 0.0 0.00 1823 0.0
491 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1709 0.0
492 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
493 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1754 0.0
494 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
495 shtymak1994 0.0 0.00 1831 0.0
496 sharipov_artur 0.0 0.00 2369 0.0
497 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
498 sequenser 0.0 0.00 1409 0.0
499 katkapofanich 0.0 0.00 1873 0.0
500 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
501 rostislav12 0.0 0.00 1971 0.0
502 dmitriy1986678 0.0 0.00 1351 0.0
503 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
504 liub10 0.0 0.00 1943 0.0
505 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
506 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
507 reshetkov 0.0 0.00 2638 0.0
508 lobyar07 0.0 0.00 1657 0.0
509 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
510 robik_12 0.0 0.00 2060 0.0