# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Argentina Live Chess (r. 2) IRAN. (r. 3) Team Russia (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Peru (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 41.0 73.21 2252 5.5 3.5 5.0 1.0 3.0 4.5 5.0 5.5 4.0 4.0
2 conormaclaud 40.0 71.43 2049 5.0 6.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 3.5 6.0 4.5
3 novik89 39.5 70.54 2359 4.0 6.0 0.0 3.5 6.0 2.5 2.5 5.5 5.0 4.5
4 tushinskiy 39.0 81.25 2158 3.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.5 3.5 6.0 2.0
5 shinerzz 38.5 71.30 2066 6.0 6.0 4.0 4.0 0.0 5.0 2.5 2.0 6.0 3.0
6 jaydan2009 38.5 66.38 2015 6.0 6.0 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 0.5 4.0 3.0
7 beefort 38.0 70.37 2227 4.5 4.5 3.5 0.5 6.0 5.5 2.0 4.0 1.5 6.0
8 viktorskliarov 38.0 70.37 2530 3.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.5 2.5 1.5 4.5 6.0
9 ctrl01 37.0 71.15 2514 6.0 3.0 6.0 1.5 6.0 1.5 4.0 5.0 4.0
10 artem_kravchenko 36.5 79.35 2022 6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 4.5 6.0 4.5
11 redborys 36.0 75.00 2039 3.5 4.0 6.0 1.5 2.0 6.0 1.0 3.5 4.5 4.0
12 igor-svoboda 35.5 80.68 2102 4.5 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0 6.0 4.0
13 alexandermatlak 35.0 62.50 2465 2.0 6.0 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 2.5 3.0 3.0
14 semen16 34.5 78.41 2453 4.0 4.5 4.0 3.0 4.5 3.5 6.0 5.0
15 kolyagros 34.0 70.83 2071 2.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.5 2.0 4.0
16 leonid_starozhilov 33.5 69.79 2643 4.0 3.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.0 3.5 5.0
17 sonegelm 31.5 78.75 1905 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 6.0
18 blagorod 31.5 71.59 2193 6.0 4.5 2.0 3.5 3.5 3.0 6.0 3.0
19 uaartur 31.5 65.62 2205 3.5 4.0 5.0 1.0 4.5 4.0 3.0 1.0 4.0 1.5
20 fso 31.0 59.62 2172 3.5 5.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.5 1.0 2.0
21 testuvalnyk 30.0 83.33 2174 4.0 6.0 2.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.5
22 rekosheten 30.0 65.22 2395 2.0 6.0 4.0 1.5 0.0 5.0 4.0 1.0 4.5 2.0
23 tonkoshkuramisha 29.5 86.76 1970 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.5
24 romkoval 29.5 81.94 2098 4.0 1.0 2.0 6.0 5.0 5.5 3.5 2.5
25 happyman_ua 29.5 77.63 2030 6.0 3.5 3.5 6.0 3.5 3.0 4.0
26 shchukhomet 29.5 52.68 2008 4.0 5.0 3.5 0.0 1.0 2.0 1.5 5.0 4.0 3.5
27 olehseagal 28.5 71.25 2387 4.0 4.5 2.0 4.0 2.5 1.5 2.0 4.0 4.0
28 val1024 28.5 64.77 1958 3.0 4.5 1.0 3.0 2.0 2.5 6.0 2.0 4.5
29 alex_molchanov 28.0 77.78 2611 1.0 3.5 5.5 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0
30 ninifu 28.0 73.68 1806 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.0 2.5
31 kulish_vasiliy 28.0 66.67 2014 2.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 5.0 2.5
32 bedzir 27.5 68.75 1983 1.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 5.5
33 novoselskyoleh 27.5 50.93 2270 2.5 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0
34 artem-vk 27.0 79.41 2198 5.5 0.0 2.0 4.0 5.5 6.0 4.0
35 galij 26.5 77.94 2241 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
36 zipperthefly 26.0 76.47 2444 1.0 1.0 0.0 3.5 6.0 4.0 6.0 4.5
37 dhryvastov2506 25.5 70.83 2012 4.0 4.0 2.0 1.5 4.0 3.0 2.0 5.0
38 hungrylion84 24.5 72.06 2287 3.5 2.0 3.5 4.0 1.5 6.0 4.0
39 supernotar 24.5 72.06 2857 4.5 5.0 4.5 2.5 4.0 4.0
40 pavelchernomordik 24.5 72.06 2324 6.0 6.0 1.0 3.0 4.0 4.5
41 skliarov_oleksandr 24.5 55.68 2527 4.5 2.5 2.0 1.0 2.0 3.5 2.5 1.5 3.0 2.0
42 oleksandr1967 24.0 75.00 1894 4.0 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 3.0
43 bugaevsky_sergey 24.0 66.67 2097 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 1.0 6.0 1.0
44 anuchynandrii1970 24.0 60.00 1961 4.0 1.0 1.0 3.5 5.0 0.0 4.5 5.0
45 kostyazaharov 24.0 54.55 1939 4.0 4.0 0.5 2.5 1.5 2.0 3.0 2.0 2.0 2.5
46 kemal_2007 23.0 76.67 2170 4.5 5.0 5.0 5.5 3.0
47 rekhtman_pavel 22.5 80.36 2155 3.0 4.0 5.0 6.0 4.5
48 mikhail_golubev 22.5 62.50 2584 3.5 2.5 4.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.0
49 tum_nik 22.5 56.25 1947 2.0 4.0 3.0 4.5 3.0 2.0 1.0 3.0
50 dolynachess 22.0 84.62 2415 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0
51 zazuliak 22.0 78.57 2691 1.5 3.5 4.0 4.0 3.0 6.0
52 staryjpes 22.0 73.33 2102 5.5 2.5 5.5 3.0 5.5
53 valeriygrinev 22.0 64.71 2571 4.5 4.0 5.0 3.0 2.0 3.5
54 aleksandrsavchenko 21.5 76.79 2160 4.0 4.5 4.5 2.5 6.0
55 motopony 20.5 68.33 1584 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.5
56 darius321 20.5 64.06 2317 4.5 2.0 5.0 1.5 3.0 4.5
57 igorfedak55 20.0 90.91 2015 5.5 5.5 4.0 5.0
58 mihail012345 20.0 66.67 1614 4.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0
59 olkarchess 20.0 58.82 1887 2.0 0.0 5.0 4.0 3.0 2.0 4.0
60 alexbuh8 19.5 75.00 1513 4.0 2.0 4.5 3.0 2.0 4.0
61 chessboll 19.5 75.00 2098 3.0 5.0 4.5 4.0 3.0
62 vsavon 19.5 65.00 1896 4.0 2.0 1.5 1.0 2.0 4.0 5.0
63 ivan_1968 19.0 79.17 1627 4.0 4.5 5.5 2.0 3.0
64 ljuks68 19.0 63.33 2397 6.0 4.5 3.0 3.5 2.0
65 tarasivanov 18.5 71.15 2055 2.0 4.0 4.0 4.0 4.5
66 herasymenkot2019 18.5 66.07 2450 4.0 5.0 2.5 5.0 2.0
67 sharapovevgeny 18.5 48.68 2462 1.0 1.5 2.0 4.0 3.5 2.0 4.5 0.0
68 dearron_fox 18.0 90.00 2021 2.0 6.0 4.5 5.5
69 slav4ik228 18.0 69.23 1638 1.0 2.0 3.5 6.0 3.5 2.0
70 crasyhealer 17.5 87.50 2244 6.0 2.0 6.0 3.5
71 dub_maxym 17.5 72.92 2224 2.0 2.0 4.5 4.0 5.0
72 qart2003 17.5 67.31 2236 2.5 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0
73 tarasmokrytskyy 17.0 94.44 2079 5.0 6.0 6.0
74 trojnar 17.0 65.38 2024 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
75 paragelmen 17.0 65.38 1976 5.0 3.0 3.5 2.0 3.5
76 balogamisha 17.0 50.00 2230 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0
77 borsuk_konstantin 16.5 75.00 2576 3.0 1.0 3.0 4.0 5.5
78 ruslanchessnuttree 16.5 75.00 1872 3.5 1.0 3.0 4.5 4.5
79 markgoldshtein 16.5 51.56 1702 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 3.5 2.0 4.5
80 ritanovikova 16.0 80.00 2133 2.0 4.0 4.0 6.0
81 blak_wolf 16.0 72.73 1877 2.0 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5
82 mxgolota 16.0 66.67 1651 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 4.0 3.5
83 valentunhulka 16.0 61.54 2550 2.0 5.5 1.5 4.0 3.0
84 sono_io 16.0 57.14 1881 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5
85 illya_belov 16.0 53.33 2277 2.0 1.5 4.0 2.5 4.0 2.0
86 ramsayflayer 16.0 53.33 1814 2.0 1.0 3.5 2.0 2.0 3.0 2.5
87 kerriennise 15.5 96.88 1944 5.5 6.0 4.0
88 levon3000 15.5 86.11 2130 3.5 6.0 6.0
89 liub10 15.5 70.45 1849 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 1.0
90 vatashow 15.5 55.36 2285 4.0 1.0 4.0 3.0 0.0 3.5
91 nikolagry 15.0 75.00 2716 3.5 4.0 3.0 4.5
92 hurkovskiy2008 15.0 68.18 1674 5.5 2.0 1.5 1.0 5.0
93 orest_vovk 15.0 57.69 2500 1.5 3.0 2.5 0.0 2.0 1.5 3.0 1.5
94 glebe1 14.5 80.56 2086 5.0 5.0 4.5
95 dmitro74 14.5 60.42 1919 2.5 2.0 5.0 3.0 2.0
96 andriy_yaremovych 14.5 60.42 1603 2.0 0.0 5.0 4.5 3.0
97 aladin75aa 14.5 55.77 2206 2.0 1.5 4.0 0.0 4.0 2.0 1.0
98 sokidze 14.0 87.50 2520 4.5 6.0 3.5
99 karina55 14.0 87.50 1747 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0
100 piddub435 14.0 70.00 1812 1.5 4.0 3.5 2.0 3.0
101 voronavlad 14.0 70.00 1617 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
102 smilent 14.0 50.00 1747 0.0 2.0 0.0 3.5 4.0 4.5
103 chessma48 13.5 96.43 1985 4.0 4.0 5.5
104 kamila0411 13.5 84.38 2040 2.0 2.5 5.0 4.0
105 ukrop2019 13.5 84.38 2390 6.0 3.5 4.0
106 artem_berin 13.5 75.00 2309 1.0 1.5 4.0 3.0 4.0
107 pavloolsh2007 13.5 75.00 2030 4.0 3.5 1.0 5.0
108 artem_ua 13.5 56.25 1859 1.0 2.0 2.5 4.0 0.0 4.0
109 kintoho 13.5 51.92 2514 0.5 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.0
110 egor_serbin 13.0 92.86 1546 4.0 4.0 5.0
111 martyniuk_andrey 13.0 81.25 2013 2.0 4.0 2.0 5.0
112 yurkiv80 13.0 81.25 1908 1.0 5.0 4.0 3.0
113 valerii13100 13.0 72.22 1654 4.5 5.0 3.5
114 pavlov_sergey 13.0 72.22 2637 4.0 4.0 5.0
115 octopus_11 13.0 72.22 1787 4.0 3.0 2.5 3.5
116 blind_turtle 13.0 72.22 1892 3.0 0.0 4.0 3.0 3.0
117 iwan1967 13.0 72.22 1987 4.5 4.5 4.0
118 yushko_olga 13.0 65.00 2103 2.0 4.5 4.0 2.5
119 witaliy1972 13.0 65.00 1942 0.0 4.0 4.5 4.5
120 petromich1967 13.0 54.17 1585 2.0 1.0 3.5 1.5 5.0
121 fechedeu15 13.0 54.17 1983 5.0 6.0 2.0 0.0
122 samenvondill 13.0 50.00 1760 1.0 0.5 1.0 4.5 3.5 2.5
123 svjytik2 13.0 43.33 1706 1.0 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.0
124 tarasm 12.5 89.29 1563 2.0 4.5 6.0
125 dmytro_nikolaienko 12.5 78.12 1772 2.0 3.0 3.0 1.0 3.5
126 artem_koval 12.5 78.12 2374 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5
127 beno_chess 12.5 69.44 2485 2.5 6.0 4.0
128 oleg8874 12.5 62.50 1584 1.5 5.0 2.0 4.0
129 s1ava 12.5 52.08 2040 3.0 4.0 1.5 2.5 1.5
130 yuramol2807 12.0 100.00 1913 4.0 4.0 4.0
131 epotapov75 12.0 75.00 1816 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0
132 artem_becker 12.0 75.00 1689 6.0 2.0 4.0
133 gburtsev 12.0 66.67 2023 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0
134 vladnitros-2005 12.0 66.67 1950 2.0 5.0 2.0 1.5 1.5
135 boyechko_o 12.0 66.67 2620 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0
136 syvenkyy 12.0 60.00 1571 1.5 4.0 3.5 3.0
137 minenko-1958 12.0 46.15 1522 2.0 1.0 3.5 4.5 1.0
138 pletsokorvet 11.5 82.14 1982 4.0 3.0 4.0 0.5
139 ihtusandrew 11.5 82.14 2334 4.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0
140 anotheronebadplayer 11.5 82.14 2064 2.5 4.0 5.0
141 acm42 11.5 71.88 2163 4.5 3.5 3.5
142 akim55 11.5 71.88 1764 3.5 4.0 4.0
143 gross-aleks 11.5 71.88 2530 3.5 3.5 1.5 3.0
144 pavellavrenchuk89 11.5 63.89 2105 2.5 1.0 3.0 5.0
145 ak8201 11.5 63.89 1916 1.5 0.5 0.5 3.0 4.0 2.0
146 pylypenkoradomyr 11.5 63.89 1452 4.0 1.5 4.0 2.0
147 a13v 11.5 57.50 1590 2.0 1.5 2.0 2.0 4.0
148 rymlyanyn 11.5 47.92 2181 4.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.0
149 zhekaillya2006 11.0 68.75 1803 4.0 4.0 3.0
150 liusia 11.0 68.75 1986 2.5 3.5 1.0 4.0
151 vicsv 11.0 61.11 2218 2.5 1.5 2.0 2.0 3.0
152 tashik 11.0 61.11 2451 3.5 2.0 4.0 1.5
153 ancient3000 11.0 61.11 2204 2.0 5.0 4.0
154 maksymchess11 11.0 61.11 1969 0.0 5.0 1.0 5.0
155 yun_san8 11.0 55.00 1898 4.0 2.0 2.0 3.0
156 new-found 10.5 75.00 2108 4.0 3.0 3.5
157 kykyryzka 10.5 65.62 2240 1.0 2.0 4.5 3.0
158 konovka_ukraine 10.5 65.62 1757 3.0 1.5 3.0 3.0
159 dmytrot 10.5 65.62 1669 3.5 4.0 3.0
160 shunkov 10.5 65.62 1784 1.5 3.0 4.0 2.0
161 vsp_secgorous 10.5 65.62 1757 3.5 3.0 4.0
162 hypnodisc 10.5 58.33 2091 0.5 3.5 4.0 2.5
163 lvivmarko 10.5 58.33 1508 1.0 4.0 0.5 5.0
164 uncle_ua 10.5 58.33 1869 2.0 5.5 3.0
165 nikita_alexeev 10.5 58.33 1824 3.0 3.5 3.0 1.0
166 alexander_zubov 10.5 58.33 2940 4.5 2.0 4.0
167 ztr18 10.5 47.73 1503 1.0 3.0 2.5 4.0
168 lakituba 10.5 43.75 2094 0.5 4.0 4.0 2.0
169 wgmanna 10.0 83.33 2269 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0
170 popovkinblesk 10.0 83.33 2486 1.5 3.5 5.0
171 nastyahn 10.0 83.33 1925 4.0 2.0 4.0
172 veronn999 10.0 71.43 1692 1.5 3.0 5.5
173 volodymyrmolyboha 10.0 71.43 2469 5.0 2.0 3.0
174 igor_anikieiev 10.0 71.43 1600 2.0 4.0 4.0
175 bohdan_ch 10.0 62.50 1885 1.0 3.0 0.0 6.0
176 maxsabadash 10.0 62.50 1660 2.0 3.5 4.5
177 rastkovs 10.0 55.56 1747 2.0 2.0 4.0 2.0
178 savitch333 10.0 55.56 1673 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0
179 salimskyi 10.0 55.56 2408 2.0 5.0 3.0
180 maynav 10.0 55.56 1803 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0
181 oleksandrkhayrullin 10.0 50.00 1930 1.0 1.5 3.5 4.0
182 roger-ua 10.0 50.00 1756 1.0 0.5 1.0 3.0 2.0 2.5
183 victorkovalchuk 10.0 50.00 2119 1.5 1.0 2.0 1.0 4.5
184 grug2089 9.5 95.00 2276 4.0 5.5
185 buntsev 9.5 95.00 1715 4.0 5.5
186 yarokalmuk 9.5 79.17 1586 5.0 4.5
187 danilo2008 9.5 79.17 1692 5.5 4.0
188 aborigen_came 9.5 67.86 2742 2.5 5.5 1.5
189 vmalinovskiy2009 9.5 67.86 1633 3.0 2.5 4.0
190 kavalira 9.5 67.86 2018 1.5 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0
191 khrinovsky 9.5 67.86 1949 3.0 2.0 4.5
192 ksivany 9.5 59.38 1865 3.0 3.5 2.0 1.0
193 slidingknight2775 9.5 59.38 2131 1.0 2.0 2.5 4.0
194 pillyuk 9.5 52.78 1672 1.0 2.5 2.0 0.0 3.0 1.0
195 halfberg 9.5 43.18 1929 0.0 0.5 2.0 3.5 3.5
196 mmersiorest 9.0 90.00 2008 3.0 6.0
197 andreystarkon 9.0 75.00 2363 4.0 5.0
198 hitaman 9.0 75.00 2565 3.5 3.0 2.5
199 nykolay40 9.0 75.00 1742 4.0 1.0 4.0
200 timurkeleberda 9.0 75.00 2085 3.0 6.0
201 never_stop_dreams 9.0 75.00 2133 1.0 2.0 4.0 2.0
202 berindmitry 9.0 75.00 1710 2.0 1.5 5.5
203 leovip 9.0 64.29 1677 0.0 3.0 3.0 3.0
204 krombyk 9.0 64.29 2376 1.0 1.0 3.0 4.0
205 chenrip 9.0 64.29 2451 1.0 4.0 4.0
206 fozik 9.0 64.29 1933 2.0 3.0 4.0
207 saqw3r 9.0 64.29 2003 2.5 2.0 4.5
208 luka4 9.0 56.25 1740 1.0 1.0 2.5 4.5
209 maxim779 9.0 56.25 1871 1.0 4.0 4.0
210 mshereng 9.0 56.25 1802 3.5 1.5 4.0
211 matviy200812 9.0 56.25 1729 1.0 2.0 6.0
212 vova-79 9.0 50.00 2490 2.5 4.0 0.5 0.0 1.0 1.0
213 fustov35nazarii 9.0 50.00 2115 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0
214 igorkononets 9.0 45.00 2149 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0 2.5
215 pylypenkodmytro 9.0 45.00 1408 1.5 2.0 1.5 4.0
216 mazgol 8.5 85.00 1915 4.0 4.5
217 dkhimichenko 8.5 85.00 1424 3.0 5.5
218 antonromashov 8.5 85.00 2065 2.5 6.0
219 alex77zp 8.5 70.83 1959 5.5 3.0
220 vusatiuk_vladimir 8.5 70.83 2318 4.5 4.0
221 mcfim 8.5 70.83 1832 6.0 2.5
222 mariya_zubova 8.5 70.83 2111 4.5 4.0 0.0
223 ready_to_battle 8.5 70.83 1909 4.0 4.5
224 nitronstr 8.5 60.71 1586 4.5 0.5 3.5
225 zubridis 8.5 60.71 2513 2.5 4.0 2.0
226 roenko_artur 8.5 60.71 2360 1.5 2.0 5.0
227 lgromiak 8.5 53.12 1635 3.0 2.0 3.5
228 olborg 8.5 53.12 2330 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5
229 mischuk_d 8.5 42.50 2643 2.0 3.0 2.0 1.5
230 ihtiandr82 8.5 38.64 1566 2.0 2.5 3.0 1.0
231 semnnay 8.0 100.00 2021 4.0 2.0 2.0
232 sofastar2007 8.0 100.00 1799 4.0 4.0
233 xenasona 8.0 100.00 1832 4.0 4.0
234 dankulinets_yulia 8.0 80.00 1851 5.5 2.5
235 kobramis 8.0 80.00 2041 4.0 4.0
236 iliabeliaev 8.0 80.00 2199 3.5 4.5
237 crazydmitreg 8.0 80.00 2119 5.0 3.0
238 gmlm 8.0 66.67 2337 2.5 3.0 2.5
239 tara7ka 8.0 66.67 2077 4.5 3.5
240 big_pirate 8.0 66.67 2420 5.0 3.0
241 olegshevchenko2020 8.0 66.67 1696 5.5 2.5
242 pultis 8.0 66.67 2722 3.5 3.0 1.5
243 vital715 8.0 57.14 1572 2.0 3.0 3.0
244 chibrikov_vadym 8.0 57.14 1849 4.0 1.0 3.0
245 zamekhovskiycm 8.0 50.00 2012 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0
246 imcoach 8.0 50.00 2425 3.5 0.0 2.0 2.5
247 bakki78 8.0 50.00 2725 3.0 2.0 3.0
248 supertony83 8.0 50.00 1373 2.0 2.0 4.0
249 atos666 8.0 50.00 1801 3.0 1.5 1.0 2.5
250 bodikpushka 8.0 40.00 1309 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0
251 magicchess777 8.0 33.33 2205 0.5 3.0 2.0 2.5 0.0
252 kapablanka013 7.5 93.75 1825 2.0 5.5
253 denisq 7.5 93.75 2667 2.0 5.5
254 semenov_dmytro 7.5 93.75 2380 3.5 4.0
255 gogieff 7.5 75.00 2910 4.5 3.0
256 dancingkozak 7.5 75.00 1632 2.5 5.0
257 ol_bilych 7.5 62.50 2550 2.0 4.0 1.5
258 adjorno 7.5 62.50 2403 1.5 6.0
259 larchikov 7.5 62.50 1746 3.5 4.0
260 kupchak 7.5 62.50 1996 4.0 3.5
261 turbion 7.5 53.57 2580 2.5 4.0 1.0
262 khanzhonk 7.5 53.57 2112 0.5 4.0 1.0 2.0
263 acbars 7.0 87.50 2028 2.0 5.0
264 stepan123123 7.0 87.50 1856 2.0 3.0 2.0
265 beryslav-kyiv 7.0 87.50 1881 1.5 1.5 4.0
266 dniproliza 7.0 87.50 1717 4.0 3.0
267 troglodyt2017 7.0 87.50 1891 1.0 2.0 4.0
268 voyager_faraway 7.0 70.00 1754 2.0 1.0 4.0
269 chessmasterzt 7.0 70.00 2606 2.0 1.0 2.0 2.0
270 elgasanov 7.0 70.00 2728 2.0 5.0
271 samokl 7.0 70.00 2204 5.0 2.0
272 kostyn1964 7.0 70.00 2174 4.0 3.0
273 wiking2800 7.0 70.00 2081 5.0 2.0
274 ganimed17 7.0 70.00 2085 2.0 1.0 4.0
275 de_utka 7.0 70.00 1470 1.0 6.0
276 ve-dzu 7.0 70.00 2403 4.0 3.0
277 jenia84 7.0 70.00 2297 0.5 3.5 3.0
278 gross1975 7.0 70.00 2132 2.0 0.0 5.0
279 olegsyvenkyy 7.0 58.33 1431 1.0 3.0 3.0
280 nataliva 7.0 58.33 1783 2.0 1.0 4.0
281 lisandreua 7.0 58.33 1813 3.5 3.5
282 miksel3 7.0 58.33 1813 2.0 3.0 2.0
283 chesslovere4-e5 7.0 50.00 1683 0.0 1.0 2.0 4.0
284 ruzhuk 7.0 50.00 1579 0.0 4.0 3.0
285 oleksii_k 7.0 43.75 1814 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0
286 rygyjpec 7.0 43.75 1530 2.5 1.5 1.0 2.0
287 vlad_dubynskyi 7.0 38.89 2145 1.0 0.0 3.0 0.5 2.5
288 srtcomrad 7.0 35.00 1800 2.0 0.0 1.0 4.0 0.0
289 taksistchortkivskiy 6.5 81.25 2342 0.5 6.0
290 kirillshevchenko 6.5 81.25 2876 3.0 3.5
291 bukvar21 6.5 81.25 2093 2.0 2.5 2.0
292 awareidea 6.5 81.25 2466 3.0 3.5
293 kulepestin 6.5 81.25 2265 1.0 5.5
294 vitaksin 6.5 81.25 1553 0.5 2.0 4.0
295 ruthenianson 6.5 81.25 2544 1.5 2.0 3.0
296 vasil40 6.5 81.25 2175 2.5 4.0
297 andriana_476 6.5 65.00 1352 3.0 3.5
298 ingemars_jesse 6.5 65.00 2672 1.5 5.0
299 velychkosemen 6.5 65.00 1645 2.5 4.0
300 volodymyrsimionesku 6.5 65.00 1690 1.5 5.0
301 dim-gor 6.5 65.00 2126 0.0 2.0 4.5
302 misha_chess 6.5 54.17 1864 2.5 4.0
303 chaos44 6.5 54.17 2822 2.5 0.5 3.5
304 slovafn 6.5 54.17 2204 2.0 1.0 1.0 2.5
305 vladislav_bytchek 6.5 54.17 2087 4.5 2.0 0.0
306 ytubedovchenko 6.5 54.17 2200 3.5 3.0
307 hdmytro 6.5 46.43 1503 0.0 1.5 1.0 1.0 3.0
308 bogdan_lozynskyi228 6.5 46.43 2245 3.0 1.0 2.5
309 tianachess 6.5 36.11 2144 1.5 2.0 3.0
310 ua_fischer 6.0 100.00 2180 2.0 4.0
311 fylht86 6.0 100.00 1471 6.0
312 mozart2006 6.0 100.00 2206 6.0
313 x_r_o_n_i_k_1 6.0 100.00 1777 6.0
314 wladwin1962 6.0 100.00 1822 6.0
315 andrjywa 6.0 100.00 2343 6.0
316 xumepa 6.0 100.00 2031 6.0
317 knight_chess 6.0 100.00 1853 2.0 4.0
318 andrbaryshpolets 6.0 100.00 2668 6.0
319 danylo_biletskiy 6.0 100.00 2465 2.0 4.0
320 carefullake 6.0 100.00 2010 6.0
321 viktortyutyunnik 6.0 100.00 2178 2.0 4.0
322 marnyansky 6.0 100.00 2161 6.0
323 budnikov_oleg 6.0 100.00 2514 2.0 4.0
324 granol 6.0 100.00 1920 6.0
325 dmytro01 6.0 100.00 1781 6.0
326 lukianpro 6.0 100.00 1769 6.0
327 alexfoto 6.0 75.00 1756 2.0 0.0 4.0
328 villips 6.0 75.00 1750 2.0 4.0
329 as74 6.0 75.00 1810 2.0 4.0
330 pal_palych 6.0 75.00 1818 0.0 6.0
331 zorrrrrro 6.0 75.00 1552 0.0 6.0
332 kuznetsov-igor 6.0 75.00 2312 3.0 3.0
333 21072010 6.0 75.00 1808 1.0 5.0
334 lineman90 6.0 60.00 1878 1.5 4.5
335 egor1369 6.0 60.00 1601 2.5 3.5
336 dasha207 6.0 60.00 1592 2.0 4.0
337 apte4nik 6.0 60.00 1466 0.0 4.0 2.0
338 pashanyk 6.0 60.00 1692 3.0 3.0
339 panteljuk 6.0 60.00 1293 1.0 2.0 3.0
340 sl44sl44 6.0 60.00 1471 2.0 0.0 4.0
341 yar_chess 6.0 60.00 1963 1.0 2.0 3.0
342 blackdog228 6.0 50.00 2113 1.0 3.0 2.0
343 bogdanb96 6.0 50.00 2372 2.5 3.5
344 andrii_prydun 6.0 50.00 2348 0.0 2.0 4.0
345 dancewer 6.0 50.00 1926 3.5 2.5
346 alex_chaban 6.0 50.00 2036 3.0 3.0
347 mikolar 6.0 42.86 1334 0.0 2.0 4.0
348 bazar-wokzal 5.5 91.67 2557 5.5
349 maghalashvili 5.5 91.67 2674 5.5
350 gena1969 5.5 91.67 1971 2.0 1.5 2.0
351 drbergerberger 5.5 91.67 2387 5.5
352 shkvarchuk_illia 5.5 91.67 1649 5.5
353 carachun1703 5.5 91.67 2049 2.0 2.0 1.5
354 oleg_st 5.5 91.67 2106 5.5
355 andriy45-2000 5.5 91.67 1585 5.5
356 yaroslav548 5.5 91.67 1383 5.5
357 dimaf29 5.5 91.67 2163 5.5
358 maxim_guzyo 5.5 68.75 2300 3.5 2.0
359 svetlyov 5.5 68.75 2137 2.0 2.0 1.5 0.0
360 vrungele 5.5 68.75 1695 2.0 1.5 2.0
361 andreymasha 5.5 68.75 1245 4.0 1.5
362 anato1iy22 5.5 68.75 2128 2.5 3.0
363 nerses11 5.5 68.75 1840 2.0 1.0 2.5
364 zefirka 5.5 68.75 2419 2.0 3.5
365 alex_strjuk 5.5 68.75 1658 2.5 3.0
366 fatalispm 5.5 68.75 2558 2.5 3.0
367 valik3504 5.5 55.00 2342 1.5 4.0
368 vlad_sid 5.5 55.00 2655 2.5 2.0 1.0
369 riddik 5.5 55.00 2172 2.5 2.0 1.0
370 dmytro9 5.5 55.00 1473 1.0 0.0 4.5
371 yurii13 5.5 55.00 1706 0.0 2.0 3.5
372 neonila-105 5.5 55.00 1397 3.5 2.0
373 multiwebcreation 5.5 55.00 1554 2.5 3.0
374 dwerty 5.5 45.83 1759 1.0 0.0 2.5 2.0
375 zdanevych 5.5 45.83 1488 0.0 2.0 3.5
376 vbosac 5.5 39.29 1787 5.0 0.0 0.5
377 kotran 5.0 83.33 1815 2.0 3.0
378 yurahusti 5.0 83.33 2046 5.0
379 kherson 5.0 83.33 2000 5.0
380 sosevich_v 5.0 83.33 1734 5.0
381 kukuruza 5.0 83.33 1674 5.0
382 baby_legs 5.0 83.33 2742 5.0
383 kambroshka2015 5.0 83.33 2627 5.0
384 k-kucher 5.0 83.33 2160 2.0 2.0 1.0
385 ilkivvasil 5.0 83.33 1786 5.0
386 legolas113 5.0 83.33 2117 2.0 2.0 1.0
387 sir73 5.0 83.33 1449 5.0
388 artur728 5.0 83.33 1841 5.0
389 ave_mariia 5.0 83.33 2512 1.5 2.0 1.5
390 sssemenov 5.0 83.33 1480 5.0
391 magnuscarlsennad 5.0 83.33 1136 1.5 3.5
392 lriccir 5.0 83.33 2573 5.0
393 vadym232 5.0 83.33 1712 5.0
394 kokkomikoz 5.0 83.33 1575 2.0 3.0
395 yonkayura 5.0 83.33 1683 5.0
396 bothox 5.0 83.33 1805 5.0
397 gafkens 5.0 83.33 2317 5.0
398 roman_granko 5.0 83.33 2346 3.0 2.0
399 gennady_maksimchuk 5.0 83.33 1782 5.0
400 mysholov 5.0 83.33 1729 5.0
401 rasplata_drakona1 5.0 83.33 1801 1.0 4.0
402 queen_iryna 5.0 83.33 2250 1.0 4.0
403 maxim0610 5.0 83.33 1672 5.0
404 saxar85 5.0 83.33 2757 5.0
405 multifish 5.0 83.33 1969 5.0
406 slava_ukr 5.0 62.50 2272 2.0 3.0
407 2007gvv 5.0 62.50 1664 1.0 4.0
408 muchichka_serezha 5.0 62.50 1997 3.0 2.0
409 mpreall 5.0 62.50 1807 2.0 3.0
410 oleksandr12082008 5.0 62.50 1961 3.0 2.0
411 bohdan-tato 5.0 62.50 1977 0.0 1.0 4.0
412 aniuta_grechyshyna 5.0 62.50 1332 2.0 3.0
413 ghotrix 5.0 62.50 1791 3.0 2.0
414 chess_forester 5.0 62.50 1629 2.0 1.0 2.0
415 fanatikchess-twitch 5.0 62.50 1799 2.0 2.0 1.0 0.0
416 tricky_king64 5.0 62.50 1585 0.0 3.0 2.0
417 mr_wolf_1 5.0 50.00 2081 3.0 0.0 2.0
418 andriy198922 5.0 50.00 1826 2.0 2.0 1.0 0.0
419 chess111chess111 5.0 50.00 1666 2.0 3.0
420 danik_rakubovchuk 5.0 50.00 1476 1.0 4.0
421 rshtukovany 5.0 50.00 1674 2.0 3.0
422 terek_terek 5.0 41.67 2154 3.0 2.0
423 gorn1981 5.0 41.67 1697 1.5 2.0 1.5
424 scorpchess_1 5.0 41.67 1985 2.0 3.0
425 yutar 5.0 35.71 1615 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0
426 vladyslav2008 5.0 31.25 1860 0.0 3.0 2.0
427 anatolii_nikulenkov 4.5 75.00 1913 4.5
428 pasha2010 4.5 75.00 1874 4.5
429 yarigo 4.5 75.00 2333 2.0 2.0 0.5
430 paul_akkerman93 4.5 75.00 1648 4.5
431 yuralug97 4.5 75.00 1909 4.5
432 chessphoenix07 4.5 75.00 2212 4.5
433 ruslanasiroff 4.5 75.00 2205 4.5
434 eldar29 4.5 75.00 1387 2.0 2.5
435 pschenichniyvladimir 4.5 75.00 2346 4.5
436 sambir_ns 4.5 56.25 1731 1.0 3.5
437 tetyana08 4.5 45.00 1688 0.0 2.0 2.5
438 kvartirant 4.5 45.00 1382 2.0 1.0 1.5
439 anik9609 4.5 45.00 1629 0.0 2.5 2.0
440 pitnicany 4.5 45.00 1909 2.0 1.5 1.0
441 zavgorodniy_serg 4.5 45.00 2764 0.0 1.5 3.0
442 ayvin4 4.5 45.00 2247 0.0 1.5 3.0
443 albina_v 4.0 100.00 1795 4.0
444 alois_ruiz 4.0 100.00 2051 4.0
445 quo_vadis_3 4.0 100.00 2251 4.0
446 milanost 4.0 100.00 1448 4.0
447 sotyast 4.0 100.00 1355 4.0
448 pzs1985 4.0 100.00 1362 4.0
449 olexiy109921 4.0 100.00 1465 4.0
450 oleksiihusakov 4.0 100.00 1456 4.0
451 vaself1 4.0 100.00 1392 4.0
452 romchic2503 4.0 100.00 1908 4.0
453 romanlvivukraine 4.0 100.00 1573 4.0
454 mylash 4.0 100.00 1247 4.0
455 mykola-bortnyk 4.0 100.00 2963 4.0
456 nick_molchanov 4.0 100.00 1470 2.0 2.0
457 vartanianroman 4.0 100.00 1651 4.0
458 luckytiger 4.0 100.00 2703 4.0
459 razmenchic 4.0 100.00 2513 4.0
460 skzt 4.0 100.00 2520 4.0
461 3105yura 4.0 100.00 1768 4.0
462 tarasabc1 4.0 100.00 1661 4.0
463 sakharovandrey 4.0 100.00 2131 4.0
464 geovin 4.0 100.00 2204 4.0
465 jurock 4.0 100.00 1447 4.0
466 viktoria1403 4.0 100.00 1430 4.0
467 benjaminhuebner 4.0 100.00 1328 4.0
468 flamaster7 4.0 100.00 2453 4.0
469 andriychess2006 4.0 100.00 1437 4.0
470 blower_beliy 4.0 100.00 1375 4.0
471 creativeedge 4.0 100.00 1307 4.0
472 bulgakov7 4.0 100.00 1612 4.0
473 yaroslav7883 4.0 100.00 1500 4.0
474 bonantagulo 4.0 100.00 1579 4.0
475 breach_the_line 4.0 100.00 1702 4.0
476 evgeniyhaevtsov 4.0 100.00 2080 4.0
477 anisimovvlad 4.0 100.00 1589 4.0
478 denisfisenko 4.0 100.00 1650 4.0
479 igor_temnik 4.0 100.00 2103 4.0
480 did_panas_1911 4.0 100.00 1952 4.0
481 galia4444 4.0 100.00 1840 4.0
482 ivan_ua 4.0 100.00 1529 4.0
483 vyura 4.0 100.00 1427 4.0
484 sevenchildren 4.0 66.67 1471 0.0 4.0
485 tema1107 4.0 66.67 1735 1.0 3.0
486 malysch 4.0 66.67 2364 4.0
487 valdem85 4.0 66.67 1771 4.0
488 kotskovych60 4.0 66.67 1470 4.0
489 nautilus1987 4.0 66.67 2111 4.0
490 tastycake123 4.0 66.67 2131 1.0 3.0
491 sandrakonopatska 4.0 66.67 1672 4.0
492 konstvik2112 4.0 66.67 1887 2.0 2.0
493 va_ua 4.0 66.67 1718 4.0
494 kolya5 4.0 66.67 1730 4.0
495 predator-ua 4.0 66.67 1704 4.0
496 pastukhovigor 4.0 66.67 1987 4.0
497 ruslankorynenko 4.0 66.67 1989 4.0
498 nick210377 4.0 66.67 2429 4.0
499 sveta10 4.0 66.67 2306 4.0
500 kyrish 4.0 66.67 1887 1.0 1.0 2.0
501 olegira 4.0 66.67 2088 4.0 0.0
502 mp20087 4.0 66.67 2158 2.0 2.0
503 aleks45 4.0 66.67 2500 4.0
504 oleksandr_bortnyk 4.0 66.67 2909 4.0
505 zvk 4.0 66.67 1914 2.0 2.0
506 vovan123456 4.0 66.67 1639 4.0
507 k_kirill 4.0 66.67 1542 4.0
508 drakonchik 4.0 66.67 1997 4.0
509 fisik83 4.0 66.67 2067 4.0
510 insterburg 4.0 66.67 2284 4.0
511 domanskiy_06 4.0 66.67 2114 1.0 3.0
512 chesscoachkr 4.0 66.67 2006 4.0
513 bogdanstamat 4.0 66.67 1478 4.0
514 ischukin 4.0 66.67 1792 4.0
515 bondar1983 4.0 66.67 1637 4.0
516 danykopy 4.0 66.67 2353 4.0
517 vyacheslav_rogov 4.0 66.67 2078 4.0
518 ifnmu 4.0 66.67 1729 4.0
519 artemho 4.0 66.67 1469 4.0
520 gerasimenyuk_miha 4.0 66.67 2420 1.0 3.0
521 derg2010 4.0 66.67 1783 0.5 3.5
522 yumart 4.0 66.67 1771 4.0
523 danylong1 4.0 66.67 1405 0.0 4.0
524 susvladimir 4.0 50.00 1559 1.0 3.0
525 stoiko2010 4.0 50.00 1606 2.0 2.0
526 playgood28 4.0 50.00 2274 3.0 1.0
527 super_stock_fish_6 4.0 50.00 1054 4.0 0.0
528 nazman 4.0 50.00 1591 1.0 3.0
529 vasiliu45 4.0 50.00 1537 2.0 2.0
530 shin2010 4.0 50.00 1550 0.0 2.0 2.0
531 volog 4.0 50.00 1722 0.0 4.0
532 volodimirivanchenko 4.0 50.00 1897 4.0 0.0
533 pauljacobson 4.0 33.33 2071 1.0 1.0 2.0
534 nazarkuzmak 4.0 33.33 1654 1.5 2.5
535 babagalya 4.0 33.33 2005 2.0 2.0 0.0
536 knjazj 4.0 25.00 2011 2.0 0.0 1.0 1.0
537 vkomar 3.5 87.50 1390 3.5
538 andriy_2007 3.5 87.50 1722 3.5
539 bukovinet 3.5 87.50 1497 3.5
540 danilaalexandrov 3.5 87.50 2131 3.5
541 parter_chess04 3.5 87.50 2372 3.5
542 novikovpm 3.5 87.50 2657 1.5 2.0
543 phinneas 3.5 87.50 1776 3.5
544 igorkorniychyk 3.5 87.50 1625 3.5
545 ponichpavel 3.5 87.50 1636 3.5
546 dima_horielov 3.5 87.50 2421 3.5
547 light_darkness 3.5 87.50 2199 3.5
548 killergod1 3.5 87.50 1701 3.5
549 21101981 3.5 87.50 2100 1.5 2.0
550 khabichess 3.5 87.50 1916 3.5
551 zhuikov 3.5 87.50 1682 3.5
552 kvvm82 3.5 87.50 1460 3.5
553 artyr_kaissa 3.5 87.50 1906 3.5
554 zhenyajuly 3.5 87.50 1690 3.5
555 mykhailokr 3.5 87.50 1609 3.5
556 rybka1989 3.5 87.50 2460 3.5
557 jonny_dzz 3.5 87.50 1778 3.5
558 bepohuka 3.5 87.50 1773 3.5
559 sachakiver 3.5 87.50 1628 3.5
560 bibikartem86 3.5 87.50 1389 3.5
561 vladkhvost 3.5 87.50 1510 3.5
562 polasahmatistka 3.5 58.33 1822 2.0 1.0 0.5
563 pavlo_pylypenko 3.5 58.33 1565 3.5
564 vladimirsharapov 3.5 58.33 1533 1.5 2.0 0.0
565 ykozak 3.5 58.33 1443 3.5
566 stas_pentsko 3.5 58.33 1681 3.5
567 shmat09 3.5 58.33 1593 3.5
568 shumaaher 3.5 58.33 1510 3.5
569 sergey_kotlyarov 3.5 58.33 2067 3.5
570 bogdanchess97 3.5 58.33 2283 3.5
571 romanovskyi_roman 3.5 58.33 1765 3.5
572 vitaliy790 3.5 43.75 1493 2.5 1.0
573 mary_cool 3.5 43.75 1970 1.5 1.0 1.0
574 lyubkomr 3.5 43.75 1810 0.5 3.0
575 vasili_v_k 3.5 43.75 1721 1.5 0.5 1.5
576 igorbozz 3.5 43.75 1686 1.0 1.5 1.0
577 uvarov_andrey 3.5 43.75 2432 2.0 0.5 1.0
578 miky777 3.5 43.75 1327 2.0 1.5
579 shyra2020 3.5 43.75 1806 0.0 3.5
580 smaster_2012 3.5 43.75 1821 1.0 2.5
581 dinamo223 3.0 75.00 1867 3.0
582 dmytroveselov 3.0 75.00 1650 3.0
583 tigeremik 3.0 75.00 1359 3.0
584 dimon2525 3.0 75.00 1716 3.0
585 dmitrykolesetsky 3.0 75.00 1827 3.0
586 every777 3.0 75.00 1420 3.0
587 frein503 3.0 75.00 2031 3.0
588 mr_vol4enok 3.0 75.00 1185 3.0
589 dno-winster2006 3.0 75.00 2012 3.0
590 dzen23 3.0 75.00 2258 3.0
591 volodya_ukraine 3.0 75.00 1852 3.0
592 kolesnik_a 3.0 75.00 2252 1.0 2.0
593 bogdanlviv1991 3.0 75.00 1548 3.0
594 bcstandart 3.0 75.00 1661 3.0
595 bankkeeper 3.0 75.00 2129 3.0
596 sergeypanchenko906 3.0 75.00 1710 3.0
597 shinkarovandrew 3.0 75.00 1547 3.0
598 shn1979 3.0 75.00 1354 3.0
599 stanislav1973 3.0 75.00 1613 3.0
600 stalkeram 3.0 75.00 1793 1.0 2.0
601 yura_ant89 3.0 75.00 2004 3.0
602 ard-999 3.0 75.00 1828 1.5 1.5
603 ace9010 3.0 75.00 1967 3.0
604 romanlemeshchuk 3.0 75.00 1625 3.0
605 olexandrkh 3.0 75.00 1439 3.0
606 olha84 3.0 75.00 1517 3.0
607 andriy_dudko 3.0 75.00 1615 3.0
608 telegindima1998 3.0 75.00 1515 1.0 2.0
609 peshkanchik 3.0 75.00 1743 3.0
610 chessko_150 3.0 75.00 1956 3.0
611 chesgamerr 3.0 75.00 1672 3.0
612 bravenam 3.0 75.00 2158 3.0
613 booot76 3.0 75.00 2256 3.0
614 acme2005 3.0 75.00 1685 3.0
615 polina_888 3.0 75.00 1918 3.0
616 novovolynsk 3.0 75.00 2004 3.0
617 limpinggrandpa 3.0 75.00 878 3.0
618 vikarus 3.0 75.00 1760 3.0
619 imbassador 3.0 75.00 2131 3.0
620 jokers20184061 3.0 75.00 2009 3.0
621 jim_chv 3.0 75.00 1440 3.0
622 larkin-vladislav 3.0 75.00 2499 1.0 2.0
623 andreymarchenko2008 3.0 75.00 1714 3.0
624 makszb192 3.0 75.00 1732 3.0
625 vinnykmisha 3.0 75.00 1654 3.0
626 lizasharad1 3.0 75.00 1509 3.0
627 maksenas 3.0 75.00 1696 3.0
628 lizasolovyova 3.0 75.00 2502 3.0
629 vitalii_stasiuk 3.0 75.00 1839 3.0
630 kvazimotor 3.0 75.00 1586 3.0
631 vasyl770 3.0 75.00 1950 3.0
632 koryav4ik 3.0 75.00 1699 3.0
633 maxim_87 3.0 75.00 2096 3.0
634 kliopa 3.0 75.00 1606 3.0
635 mirochka 3.0 75.00 2190 1.0 2.0
636 gulak63 3.0 75.00 1430 3.0
637 koteykaya 3.0 75.00 2038 3.0
638 kotnl 3.0 75.00 1320 2.0 1.0
639 ufnornt 3.0 75.00 1429 3.0
640 hm_anton_hlushko 3.0 75.00 2028 3.0
641 i7ikhik 3.0 75.00 1386 3.0
642 georgeon 3.0 50.00 1628 1.0 2.0
643 fedot033 3.0 50.00 1434 3.0
644 gena02 3.0 50.00 1674 2.0 1.0
645 tv35 3.0 50.00 1857 3.0
646 efm13 3.0 50.00 2285 3.0
647 trifonov-oleg 3.0 50.00 1939 2.0 1.0
648 fuksik 3.0 50.00 1253 1.5 1.5
649 nastya_rakhmangulova 3.0 50.00 2462 1.0 2.0
650 anna_2009 3.0 50.00 1520 0.0 3.0
651 annyta7 3.0 50.00 1570 3.0
652 sashkoraketa 3.0 50.00 1772 3.0
653 asacvvg585 3.0 50.00 1625 3.0
654 shtymak1994 3.0 50.00 1688 3.0
655 bogdanholod 3.0 50.00 1381 3.0 0.0
656 dima1107 3.0 50.00 1409 2.0 1.0
657 pasht156397 3.0 50.00 1522 1.0 2.0
658 defenderalist 3.0 50.00 1712 3.0
659 danylabagrov 3.0 50.00 2440 2.0 1.0
660 prius777 3.0 50.00 1540 3.0
661 alisaromanchenko 3.0 50.00 1355 0.0 2.0 1.0
662 leopolis91 3.0 50.00 1787 3.0
663 jaguarut 3.0 50.00 2095 3.0 0.0
664 grandcoach 3.0 50.00 2100 1.0 2.0
665 ivkevych-ivan2008 3.0 50.00 1607 3.0
666 ly64yk 3.0 50.00 1596 3.0
667 markian-michael 3.0 50.00 1513 3.0
668 lornyepylyp 3.0 50.00 2223 1.0 1.0 1.0
669 grinsky1973 3.0 50.00 1327 3.0
670 alex_meta 3.0 37.50 1570 1.0 2.0
671 vsevolodzhdyniak 3.0 37.50 1427 2.0 1.0
672 yasenytsky 3.0 37.50 1793 2.0 1.0
673 sanbruh 3.0 37.50 2308 1.0 0.0 2.0
674 artemdovgan 3.0 37.50 1604 1.0 2.0
675 dima1986g 3.0 37.50 2071 2.0 1.0
676 vo_va 3.0 37.50 1582 2.5 0.5
677 ubiytza 3.0 37.50 1897 2.0 1.0 0.0
678 kleversever 3.0 37.50 1503 3.0 0.0
679 dakabanov 3.0 30.00 1721 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
680 yuwild 3.0 30.00 1736 1.0 1.0 0.0 1.0
681 valentinv77 2.5 62.50 1525 2.5
682 numismaticsandchess 2.5 62.50 2091 2.5
683 maksymgoroshkov 2.5 62.50 2278 1.0 1.5
684 verycoolnickname 2.5 62.50 1738 2.5
685 olderson 2.5 62.50 2588 2.5
686 tdatsuk 2.5 62.50 2061 1.5 1.0
687 zagrebelniy 2.5 62.50 1609 2.5
688 prokopowiech 2.5 62.50 1066 1.5 1.0
689 rapus 2.5 62.50 1549 2.5
690 2008den 2.5 62.50 1249 2.0 0.5
691 artememelyanenko 2.5 62.50 1606 2.5
692 asherith 2.5 62.50 1958 2.5
693 semyi77 2.5 62.50 2018 2.5
694 successfulagent 2.5 62.50 2488 2.5
695 kuzubovyuriy 2.5 62.50 2835 2.5
696 julia-z 2.5 62.50 1860 2.5
697 rus_mary 2.5 62.50 1503 2.5
698 zeitron 2.5 62.50 2232 2.5
699 rassamakha 2.5 62.50 1589 2.5
700 chayka 2.5 62.50 1263 0.5 2.0
701 grigjriy 2.5 62.50 1655 1.5 1.0
702 graflermontov 2.5 62.50 2473 2.5
703 voha55 2.5 62.50 1783 2.5
704 vadimiii 2.5 62.50 2275 2.5
705 galaxyfy 2.5 62.50 1726 2.5
706 valeriy_khabichev 2.5 41.67 2110 2.5
707 d_julia 2.5 41.67 1904 0.0 2.0 0.5
708 mirror_sasha 2.5 41.67 1774 2.5 0.0
709 avrchess532 2.5 41.67 1973 2.5
710 kradene_salo 2.5 41.67 1839 0.0 2.5
711 kateryna_shkryl 2.5 41.67 1751 2.0 0.5
712 sergeich86 2.5 41.67 1986 2.5
713 bars14 2.5 41.67 1577 2.5
714 lev1791 2.5 41.67 1695 1.0 1.5
715 ivanovvol 2.5 41.67 1741 2.5
716 robl73 2.5 41.67 1887 2.5
717 chaplyn 2.5 41.67 2406 2.5
718 matviei27 2.5 41.67 1681 1.5 1.0
719 aph83 2.5 41.67 1685 2.5
720 gmkomarov 2.5 41.67 2467 2.5
721 mishac75 2.5 41.67 1489 0.0 2.5
722 noam_vitenberg 2.5 25.00 2451 1.0 1.5
723 oles09 2.5 20.83 1563 0.0 1.0 1.5
724 mc_bodya 2.0 100.00 1189 2.0
725 ruslan128 2.0 100.00 1976 2.0
726 legoira 2.0 100.00 2127 2.0
727 larisa5979 2.0 100.00 1881 2.0
728 myhas2011 2.0 100.00 1623 2.0
729 zhylko 2.0 100.00 1317 2.0
730 yevtushenkoo 2.0 100.00 2295 2.0
731 muksia 2.0 100.00 1826 2.0
732 sasha1812 2.0 100.00 1584 2.0
733 bohdana_123 2.0 100.00 1341 2.0
734 svyatoslavrak 2.0 100.00 1323 2.0
735 ra_miros 2.0 100.00 1386 2.0
736 chernoz 2.0 100.00 2056 2.0
737 breadman74 2.0 100.00 1259 2.0
738 rklochenok 2.0 100.00 1406 2.0
739 nonamex_x 2.0 100.00 1970 2.0
740 is_ludshego_goroda 2.0 100.00 2065 2.0
741 boss105638 2.0 100.00 1212 2.0
742 trickyfortem 2.0 100.00 2470 2.0
743 mykyta1988 2.0 100.00 1346 2.0
744 firefrog1 2.0 100.00 2399 2.0
745 mihail19761976 2.0 100.00 1955 2.0
746 slava2612 2.0 100.00 1419 2.0
747 stabondarenko 2.0 100.00 2027 2.0
748 arvids_andrejevs 2.0 100.00 2399 2.0
749 mixastikus 2.0 100.00 1620 2.0
750 siroghik 2.0 100.00 1324 2.0
751 artemkas2009 2.0 100.00 1488 2.0
752 slavabazylev 2.0 100.00 1651 2.0
753 kirbogdan 2.0 100.00 1119 2.0
754 artas_menethil 2.0 100.00 1662 2.0
755 arielka-spanielka 2.0 100.00 1326 2.0
756 arhimed84 2.0 100.00 1372 2.0
757 smaugdraggon 2.0 100.00 1644 2.0
758 kolya1985 2.0 100.00 2212 2.0
759 snjuk2 2.0 100.00 1296 2.0
760 arcsin1 2.0 100.00 1854 2.0
761 sofia3100 2.0 100.00 1329 2.0
762 kostyavelikiy 2.0 100.00 1618 2.0
763 zhekailyushaaaa 2.0 100.00 1261 2.0
764 strelokmasterok 2.0 100.00 1525 2.0
765 anritter 2.0 100.00 1348 2.0
766 alexnewrex 2.0 100.00 2063 2.0
767 baier_alex 2.0 100.00 1260 2.0
768 katerynakhomytska 2.0 100.00 1016 2.0
769 steffei94 2.0 100.00 1721 2.0
770 stasvasyliv 2.0 100.00 1885 2.0
771 vodolazs 2.0 100.00 1541 2.0
772 assassin_best 2.0 100.00 1729 2.0
773 stanislav_pentsko 2.0 100.00 1765 2.0
774 denikboy 2.0 100.00 1390 2.0
775 ihor78 2.0 100.00 1444 2.0
776 valueru 2.0 100.00 0 2.0
777 oleh-l 2.0 100.00 1323 2.0
778 nazkom 2.0 100.00 1521 2.0
779 vitaliybernadskiy 2.0 100.00 2759 2.0
780 deutsch42 2.0 100.00 1691 2.0
781 zmey199 2.0 100.00 1737 2.0
782 andreysk1972 2.0 100.00 1712 2.0
783 mariia_yakymakha 2.0 100.00 1730 2.0
784 vua72 2.0 100.00 1249 2.0
785 zelenklen 2.0 100.00 1514 2.0
786 vadym787 2.0 100.00 1756 2.0
787 nykon03 2.0 100.00 1839 2.0
788 olegblohin 2.0 100.00 1443 2.0
789 andrunyk 2.0 100.00 1846 2.0
790 nazar_matvienko 2.0 100.00 2065 2.0
791 nillufirag 2.0 100.00 2385 2.0
792 dmytruk_vr 2.0 100.00 1789 2.0
793 alex_dol_kv 2.0 100.00 937 2.0
794 akoshpal 2.0 100.00 1214 2.0
795 okeanelzy89 2.0 100.00 2179 2.0
796 estdeu 2.0 100.00 1117 2.0
797 nazar_viktor 2.0 100.00 2003 2.0
798 dmitriys3 2.0 100.00 1661 2.0
799 poigrat 2.0 100.00 2180 2.0
800 tasfighter 2.0 100.00 1513 2.0
801 guylevin1 2.0 50.00 2421 2.0
802 ronskiy 2.0 50.00 1364 2.0 0.0
803 jaroslav98 2.0 50.00 1907 2.0
804 gotien 2.0 50.00 1667 2.0
805 bolekhivchess207 2.0 50.00 1498 2.0
806 bodnar111 2.0 50.00 1862 2.0
807 andriiskomorokh 2.0 50.00 2042 2.0
808 romantar14 2.0 50.00 2001 2.0
809 radulov_roman 2.0 50.00 2096 2.0
810 maximus051977 2.0 50.00 2082 2.0
811 grineva_marianna 2.0 50.00 2211 2.0
812 break_a_leg03 2.0 50.00 1415 2.0
813 lighting-fast 2.0 50.00 2197 2.0
814 kantemir 2.0 50.00 1670 2.0
815 skripkochess 2.0 50.00 1694 1.0 1.0
816 golda17 2.0 50.00 2400 0.0 2.0
817 sergmessi 2.0 50.00 1269 2.0
818 kapablankaprs 2.0 50.00 1604 2.0
819 stasonchuk 2.0 50.00 2311 2.0
820 tutanhamon1 2.0 50.00 1428 0.0 2.0
821 zaratustrik 2.0 50.00 1638 2.0
822 piv1971 2.0 50.00 1514 2.0
823 oleksandr_khabichev 2.0 50.00 2259 2.0
824 dima_shevchuk 2.0 50.00 1921 2.0
825 dimakovel 2.0 50.00 2464 2.0
826 oleksa_dovbush 2.0 50.00 1317 2.0 0.0
827 aleksei_taranik 2.0 50.00 2316 2.0
828 dgidaj 2.0 50.00 1307 2.0
829 dimon131 2.0 50.00 1072 2.0
830 mario_z 2.0 50.00 1003 2.0
831 nemo_ss 2.0 50.00 1864 2.0
832 neolid 2.0 50.00 1545 2.0
833 v_a_l_e_r_a 2.0 50.00 1425 2.0
834 vova338 2.0 50.00 1426 2.0
835 oleoleole123 2.0 50.00 1294 2.0 0.0
836 oleksiy_khrinovskyi 2.0 50.00 2406 2.0
837 maks_kozyharev 2.0 50.00 1428 1.0 1.0
838 vitaliykorniy 2.0 50.00 1928 2.0
839 im_golichenko 2.0 50.00 2476 2.0
840 x_poseidon_x 2.0 50.00 1996 2.0
841 dmitrykudasov 2.0 50.00 1316 2.0
842 vovkcoach 2.0 50.00 2747 2.0
843 nik27555 2.0 50.00 1392 0.0 2.0
844 eugenerysaj 2.0 50.00 1711 2.0
845 doctor_when 2.0 50.00 1695 2.0 0.0
846 pustovit_yaroslav 2.0 50.00 1404 2.0
847 notgodsslave 2.0 50.00 1988 2.0
848 dfnn 2.0 50.00 1471 2.0
849 zaetsdaryna 2.0 50.00 1770 2.0
850 dak001 2.0 50.00 1893 2.0
851 terrytet 2.0 50.00 1179 1.0 1.0
852 vanya20104 2.0 50.00 1429 2.0
853 rusnak 2.0 33.33 1619 0.0 0.0 2.0
854 salyuk_oleksandr 2.0 33.33 1490 1.0 1.0
855 nastyashy 2.0 33.33 1568 0.0 2.0
856 buryshin_vasyl 2.0 33.33 2179 2.0 0.0
857 ygorko 2.0 33.33 1383 1.0 1.0
858 fvnfvn2505 2.0 33.33 1628 0.0 2.0
859 konstantyn 2.0 33.33 2237 2.0
860 lobyar07 2.0 33.33 1503 1.0 1.0
861 gora-71 2.0 33.33 1738 2.0
862 shawshah 2.0 33.33 1408 2.0
863 irynaa 2.0 33.33 1994 2.0
864 uasasha 2.0 33.33 1289 2.0
865 grinishak 2.0 33.33 1357 0.0 2.0
866 phaeton_1985 2.0 33.33 1369 1.0 1.0
867 dante_nick 2.0 33.33 1446 2.0
868 danielkerzhner 2.0 33.33 1462 2.0
869 v1738 2.0 33.33 1286 1.0 1.0
870 protsiv13 2.0 33.33 1434 2.0
871 eduard_1980 2.0 33.33 1718 1.0 1.0
872 acmelight 2.0 25.00 1382 0.0 2.0
873 erikneb 2.0 25.00 1477 0.0 0.0 2.0
874 mykola_udovytskyi 2.0 20.00 1219 1.0 1.0 0.0
875 konstantin454545 2.0 20.00 1868 0.5 0.0 1.5
876 sequenser 2.0 20.00 1254 1.0 0.0 1.0 0.0
877 lyub-ko 2.0 20.00 1472 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0
878 vstrelnik 2.0 16.67 1433 1.0 0.0 1.0
879 andrey_kolesnik 1.5 75.00 1389 1.5
880 ucplayer 1.5 75.00 2187 1.5
881 yuriy0961 1.5 75.00 0 1.5
882 vikachess5 1.5 75.00 1869 1.5
883 eljanov 1.5 75.00 2837 1.5
884 kontosnik 1.5 75.00 2369 1.5
885 nadezhda10 1.5 75.00 1161 1.5
886 peng_li-min 1.5 75.00 2560 1.5
887 ihorfedak 1.5 75.00 1785 1.5
888 bohdan28277 1.5 75.00 1263 1.5
889 bohdan73 1.5 75.00 1586 1.5
890 sveta_13 1.5 75.00 1689 1.5
891 vana45 1.5 75.00 999 1.5
892 sdavaaisya 1.5 75.00 1881 1.5
893 nastyapopova 1.5 75.00 1137 1.5
894 janettar 1.5 75.00 2033 1.5
895 playchesssimple 1.5 75.00 2492 1.5
896 fianketto79 1.5 75.00 2161 1.5
897 romandehtiarov 1.5 75.00 2410 1.5
898 adriano81 1.5 75.00 1204 1.5
899 bogart66 1.5 75.00 1817 1.5
900 naughtygirlanya 1.5 75.00 1287 1.5
901 chess_prom_ua 1.5 75.00 1965 1.5
902 denisonopriichuk 1.5 75.00 1629 1.5
903 kangaroowild 1.5 75.00 2122 1.5
904 taras22 1.5 75.00 1485 1.5
905 crusty25 1.5 75.00 1747 1.5
906 x_your_angel_x 1.5 75.00 1654 1.5
907 west_tiger 1.5 75.00 2179 1.5
908 mykhailob 1.5 75.00 1705 1.5
909 igorderibas 1.5 37.50 1732 1.5
910 did_gavrilo 1.5 37.50 1441 1.5
911 alexshub 1.5 37.50 1537 1.5
912 snepoch 1.5 37.50 2251 1.5
913 yumi_mint 1.5 37.50 1629 1.5
914 victor580301 1.5 37.50 1667 1.5
915 mitelshpill 1.5 37.50 2211 1.5
916 malakhovkirill 1.5 37.50 2555 1.5
917 nazargrs 1.5 37.50 1492 1.5
918 ultraplus 1.5 37.50 1903 1.5
919 evgeniy_ostapets 1.5 37.50 1515 1.5
920 mega_lodon 1.5 37.50 2258 1.5
921 bayrakv 1.5 37.50 1625 1.5
922 ramla2020 1.5 37.50 2466 0.5 1.0
923 laki79 1.5 37.50 2157 1.5
924 sergeykovalyov 1.5 25.00 1565 1.5
925 vasiliy_korshak 1.5 25.00 1551 0.5 1.0
926 chuikapridi 1.5 25.00 1989 1.5
927 vasroman 1.5 25.00 1356 1.5 0.0
928 vetal2018 1.0 50.00 1596 1.0
929 taras-ko 1.0 50.00 1137 1.0
930 yurkazp 1.0 50.00 1447 1.0
931 vovka-turok 1.0 50.00 1203 1.0
932 vaheslavv 1.0 50.00 1216 1.0
933 tania1606 1.0 50.00 1897 1.0
934 vovan7777 1.0 50.00 2004 1.0
935 yura91 1.0 50.00 1280 1.0
936 yaroslav908 1.0 50.00 1867 1.0
937 tayisia 1.0 50.00 1689 1.0
938 yaroslavkalinin 1.0 50.00 1514 1.0
939 yegorkur 1.0 50.00 1330 1.0
940 ukranian_boy 1.0 50.00 1592 1.0
941 vb94 1.0 50.00 1473 1.0
942 tiger275 1.0 50.00 1972 1.0
943 yanaladys 1.0 50.00 1255 1.0
944 sokilmax 1.0 50.00 2587 1.0
945 mischarusnak 1.0 50.00 1221 1.0
946 socievole 1.0 50.00 909 1.0
947 juliaefremova 1.0 50.00 2259 1.0
948 javors2017 1.0 50.00 2136 1.0
949 hyperfrequencies 1.0 50.00 1935 1.0
950 grossboss19 1.0 50.00 1824 1.0
951 great_pedro 1.0 50.00 2335 1.0
952 gogol57 1.0 50.00 1355 1.0
953 ger_manik 1.0 50.00 1893 1.0
954 gamechanger888 1.0 50.00 1520 1.0
955 fair2 1.0 50.00 1537 1.0
956 fadro1 1.0 50.00 1763 1.0
957 kirll200213 1.0 50.00 1904 1.0
958 kolia-nikolai 1.0 50.00 1135 1.0
959 merry_corpse 1.0 50.00 1355 1.0
960 maxmakeevka14 1.0 50.00 1061 1.0
961 maximkris 1.0 50.00 1574 1.0
962 marchenko-liza 1.0 50.00 2071 1.0
963 maks735 1.0 50.00 1287 1.0
964 kostyukoff 1.0 50.00 2072 1.0
965 lukian_chess 1.0 50.00 1689 1.0
966 lookforgood 1.0 50.00 2176 1.0
967 elissweetener 1.0 50.00 0 1.0
968 dmitrymaximov 1.0 50.00 2709 1.0
969 andnar 1.0 50.00 2608 1.0
970 arcsin_1 1.0 50.00 1868 1.0
971 anteatervd 1.0 50.00 898 1.0
972 andrey121006 1.0 50.00 1119 1.0
973 alternate77 1.0 50.00 2371 1.0
974 arthursu 1.0 50.00 1594 1.0
975 algernoncowperwood 1.0 50.00 1201 1.0
976 asarhaddon 1.0 50.00 1167 1.0
977 diesel31 1.0 50.00 2100 1.0
978 buildermoa 1.0 50.00 1477 1.0
979 denchik90 1.0 50.00 1882 1.0
980 darijj 1.0 50.00 1725 1.0
981 covid19-pro 1.0 50.00 1359 1.0
982 chukotka1980 1.0 50.00 1904 1.0
983 caesar000000 1.0 50.00 2004 1.0
984 bond0079 1.0 50.00 2101 1.0
985 bohdantychkiv 1.0 50.00 1589 1.0
986 blackoleg 1.0 50.00 1540 1.0
987 bilous1234567 1.0 50.00 1437 1.0
988 bc-sasha 1.0 50.00 0 1.0
989 batya77713 1.0 50.00 1324 1.0
990 batasjon 1.0 50.00 1660 1.0
991 metalurg_forever 1.0 50.00 1529 1.0
992 pntstr 1.0 50.00 1214 1.0
993 nastia12 1.0 50.00 1206 1.0
994 shewki 1.0 50.00 1547 1.0
995 sanya270610 1.0 50.00 1214 1.0
996 mykolasemeshko 1.0 50.00 1749 1.0
997 shapovaligor 1.0 50.00 2116 1.0
998 shpindell88 1.0 50.00 2132 1.0
999 roxyzz 1.0 50.00 1476 1.0
1000 popaduke 1.0 50.00 1563 1.0
1001 romanhladun 1.0 50.00 1402 1.0
1002 mrdmitry93 1.0 50.00 1631 1.0
1003 roman1602 1.0 50.00 1514 1.0
1004 sergeylt 1.0 50.00 1376 1.0
1005 v0lter 1.0 25.00 1528 0.0 1.0
1006 yager001 1.0 25.00 2024 1.0
1007 vitaliy59 1.0 25.00 1358 1.0
1008 sviatik96 1.0 25.00 1132 1.0
1009 yom7102 1.0 25.00 1549 1.0
1010 1477dark 1.0 25.00 2218 1.0
1011 jacob_moss_ukr 1.0 25.00 1478 0.0 1.0
1012 igor2915 1.0 25.00 1299 0.0 1.0
1013 emirsim 1.0 25.00 1770 1.0
1014 kolanina 1.0 25.00 1347 1.0
1015 maksym006 1.0 25.00 1500 1.0
1016 maxstat 1.0 25.00 1725 1.0 0.0
1017 lytvynec 1.0 25.00 1746 1.0
1018 leo1187 1.0 25.00 1742 1.0
1019 kyivpilotvlad 1.0 25.00 1412 1.0
1020 kuchma777 1.0 25.00 2509 1.0
1021 emillyg 1.0 25.00 1337 1.0
1022 archangelmichael15 1.0 25.00 1092 1.0
1023 animeshnik2018 1.0 25.00 1466 1.0
1024 alexriabtsev 1.0 25.00 1334 1.0
1025 alexgelman2007 1.0 25.00 2003 1.0
1026 alexandrus-the-great 1.0 25.00 1822 1.0
1027 arsen_p 1.0 25.00 896 1.0
1028 capitan_anarchist 1.0 25.00 2232 1.0
1029 maryna-p 1.0 25.00 1735 1.0
1030 scacchista83 1.0 25.00 2416 1.0
1031 samoletove 1.0 25.00 1914 1.0
1032 saidhell 1.0 25.00 1415 1.0
1033 pchelkinvk 1.0 25.00 2528 0.0 1.0
1034 shtembuliak 1.0 25.00 2815 1.0
1035 serega_lobunec 1.0 25.00 1568 1.0
1036 netochaiev 1.0 25.00 954 1.0
1037 princeflorizel 1.0 25.00 2161 1.0
1038 mrnazario 1.0 25.00 1763 1.0
1039 movingrandompieces 1.0 25.00 1880 1.0
1040 pavlo-ostrikov 1.0 25.00 1845 1.0
1041 veron999 1.0 16.67 1689 1.0
1042 valentin4567 1.0 16.67 1635 1.0 0.0
1043 ikohut 1.0 16.67 1328 1.0
1044 andreysim2010 1.0 16.67 1358 0.0 1.0
1045 aleck_b 1.0 16.67 1243 1.0
1046 a959 1.0 16.67 1818 0.0 0.0 1.0
1047 nemiroffchess 1.0 16.67 1376 1.0
1048 oleggal 1.0 16.67 1392 1.0
1049 serhiivolokh 1.0 16.67 1850 1.0
1050 romanzhyk 1.0 16.67 1636 0.5 0.5
1051 prometheus911 1.0 16.67 1467 1.0
1052 rokirovka25 1.0 16.67 1027 1.0
1053 man_in_black_86 1.0 12.50 1730 1.0 0.0
1054 banditogangsterito 1.0 12.50 2001 0.0 1.0
1055 pr3dator1552 0.5 25.00 954 0.5
1056 ivan_monich 0.5 25.00 1203 0.5
1057 telegin_dmitriy 0.5 25.00 1813 0.5
1058 cor_leonis 0.5 25.00 1441 0.5
1059 igor_kor 0.5 25.00 1720 0.5
1060 vslynko 0.5 25.00 1785 0.5
1061 ministyle 0.5 25.00 1760 0.5
1062 kvv05 0.5 25.00 1411 0.5
1063 n-a-z-a-r18947741 0.5 25.00 1094 0.5
1064 aleks1961 0.5 25.00 1654 0.5
1065 maximilian4012 0.5 25.00 1164 0.5
1066 sha170978 0.5 25.00 1484 0.5
1067 vilcher 0.5 12.50 1669 0.5
1068 dimapl99 0.5 12.50 1216 0.0 0.5
1069 ironman-ua 0.5 12.50 1515 0.5
1070 igrik000 0.5 12.50 1492 0.5
1071 gapliakserg 0.5 12.50 1771 0.5
1072 evhen62 0.5 12.50 1675 0.5
1073 dmitryi1994 0.5 12.50 1211 0.5 0.0
1074 maxpast 0.5 12.50 1773 0.5
1075 marchenko-amelia 0.5 12.50 1636 0.5
1076 marat_1326 0.5 12.50 1277 0.5
1077 andrew_counsel 0.5 12.50 1363 0.5 0.0
1078 andrianpro228 0.5 12.50 1403 0.5
1079 delolub 0.0 0.00 1573 0.0
1080 chessrook5t1 0.0 0.00 2309 0.0
1081 shuhister 0.0 0.00 1345 0.0
1082 yaremchik 0.0 0.00 1872 0.0
1083 sm2175 0.0 0.00 1317 0.0
1084 romanticvampire13 0.0 0.00 1223 0.0
1085 chesspenguin6 0.0 0.00 0 0.0
1086 denchuk10082004 0.0 0.00 1371 0.0
1087 talyan 0.0 0.00 1258 0.0
1088 ahatol 0.0 0.00 1761 0.0
1089 zimat3 0.0 0.00 1331 0.0
1090 simtomast 0.0 0.00 2218 0.0
1091 chesssaurusm 0.0 0.00 1348 0.0
1092 white_king_81 0.0 0.00 1443 0.0
1093 chubbyserg 0.0 0.00 2262 0.0
1094 romanpakosh 0.0 0.00 1129 0.0 0.0
1095 zirconium-youtube 0.0 0.00 1427 0.0 0.0
1096 romn69 0.0 0.00 2253 0.0
1097 crashtop 0.0 0.00 1432 0.0
1098 denbashmak 0.0 0.00 2074 0.0
1099 zodiac95 0.0 0.00 608 0.0
1100 sk1912 0.0 0.00 1298 0.0
1101 daaniafomin 0.0 0.00 901 0.0
1102 danylozv 0.0 0.00 1444 0.0
1103 serhioramos83 0.0 0.00 1708 0.0
1104 aliktalik 0.0 0.00 1369 0.0
1105 alexshayda 0.0 0.00 1872 0.0
1106 boltonole 0.0 0.00 1489 0.0
1107 aristarhlatarcev 0.0 0.00 646 0.0
1108 yuravv 0.0 0.00 1713 0.0
1109 aristarhllatarcev 0.0 0.00 1207 0.0 0.0
1110 arnavgm1758 0.0 0.00 2215 0.0
1111 shankovsky 0.0 0.00 2516 0.0
1112 andriy_vakulich 0.0 0.00 1644 0.0
1113 artempoliak 0.0 0.00 1657 0.0
1114 andrianmd 0.0 0.00 1970 0.0
1115 awsomerahul 0.0 0.00 1706 0.0
1116 bad_sant 0.0 0.00 830 0.0
1117 balamut4ik 0.0 0.00 2403 0.0
1118 zakusilo86 0.0 0.00 1516 0.0
1119 andreymat 0.0 0.00 1623 0.0
1120 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1459 0.0
1121 starlex13 0.0 0.00 1162 0.0
1122 zaslavskyi_denys 0.0 0.00 2059 0.0
1123 ynic81 0.0 0.00 1614 0.0
1124 anatolkhimich 0.0 0.00 1947 0.0
1125 sbs91 0.0 0.00 1205 0.0
1126 ambassador_chess 0.0 0.00 1848 0.0
1127 sashakiev 0.0 0.00 1145 0.0
1128 bellatrisa 0.0 0.00 1195 0.0
1129 bodyabodiem 0.0 0.00 1885 0.0
1130 alonsoukr 0.0 0.00 1383 0.0
1131 stanis8 0.0 0.00 1376 0.0
1132 semenuha_4n 0.0 0.00 2210 0.0
1133 mokrykr 0.0 0.00 1685 0.0
1134 dimas-dimas 0.0 0.00 2436 0.0
1135 liches2015 0.0 0.00 1249 0.0
1136 made_in_ua 0.0 0.00 1536 0.0
1137 toxinushka 0.0 0.00 748 0.0
1138 toughguy14 0.0 0.00 1512 0.0
1139 lubomirchik 0.0 0.00 2012 0.0
1140 torgonski 0.0 0.00 1248 0.0
1141 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
1142 lisserg33 0.0 0.00 1156 0.0
1143 natovec 0.0 0.00 1237 0.0
1144 nokaut 0.0 0.00 1281 0.0
1145 nazarhaidai 0.0 0.00 800 0.0
1146 vasylpavliuk 0.0 0.00 1484 0.0
1147 vasylsavchyn 0.0 0.00 1723 0.0
1148 kuharigor1959 0.0 0.00 1092 0.0
1149 nekrasovnek 0.0 0.00 1715 0.0
1150 krav62 0.0 0.00 765 0.0
1151 kozhan_evgenii 0.0 0.00 1799 0.0
1152 makim1787 0.0 0.00 1660 0.0
1153 maksim-v 0.0 0.00 1267 0.0
1154 valeriisub 0.0 0.00 1359 0.0
1155 valerii_b 0.0 0.00 1230 0.0
1156 misharodin 0.0 0.00 1030 0.0
1157 miroslavchess 0.0 0.00 1616 0.0
1158 mikhal867 0.0 0.00 2386 0.0
1159 mykola1602 0.0 0.00 1171 0.0
1160 maxsaint22 0.0 0.00 1010 0.0
1161 trueroman 0.0 0.00 1601 0.0
1162 mykola_65 0.0 0.00 1237 0.0 0.0
1163 maximkovalenko83 0.0 0.00 2064 0.0
1164 maximirmmm8 0.0 0.00 2030 0.0
1165 vad_ser 0.0 0.00 1143 0.0
1166 maslovchessnoob 0.0 0.00 921 0.0
1167 markuscool 0.0 0.00 911 0.0
1168 markiyankhomichak 0.0 0.00 836 0.0
1169 mariia2007 0.0 0.00 1394 0.0
1170 mykolaj 0.0 0.00 1262 0.0 0.0
1171 kosemen 0.0 0.00 1704 0.0
1172 knyazik00 0.0 0.00 1541 0.0
1173 dimka2 0.0 0.00 1376 0.0
1174 mishata 0.0 0.00 1313 0.0
1175 tars8 0.0 0.00 2172 0.0
1176 g1dra2020 0.0 0.00 1265 0.0 0.0
1177 fyutkbyf96 0.0 0.00 510 0.0
1178 volodyaivanyak96 0.0 0.00 1315 0.0
1179 volodymyrm 0.0 0.00 1435 0.0
1180 faizik_ua 0.0 0.00 1213 0.0
1181 pozhiloy_shahist 0.0 0.00 1058 0.0
1182 reflax_r 0.0 0.00 1103 0.0
1183 nv84 0.0 0.00 1752 0.0
1184 duda2013 0.0 0.00 1453 0.0
1185 vovanello 0.0 0.00 1430 0.0
1186 domitore 0.0 0.00 1639 0.0
1187 roccccccco 0.0 0.00 1740 0.0
1188 vovrud 0.0 0.00 1701 0.0
1189 dj_lialus 0.0 0.00 1030 0.0
1190 dimonshanson 0.0 0.00 1926 0.0
1191 gmmikhailkazakov 0.0 0.00 2200 0.0
1192 poliklinika0078 0.0 0.00 1465 0.0
1193 gorgers 0.0 0.00 1290 0.0
1194 piter585 0.0 0.00 1666 0.0
1195 kiperman001 0.0 0.00 2158 0.0
1196 okssa 0.0 0.00 1570 0.0
1197 kayrom 0.0 0.00 1589 0.0
1198 kantata31 0.0 0.00 1040 0.0
1199 pavel_y 0.0 0.00 1622 0.0
1200 ivankovbasniuk 0.0 0.00 1162 0.0
1201 irenbern 0.0 0.00 925 0.0
1202 vitalik32kmc 0.0 0.00 1675 0.0
1203 vitalikgorbatenko 0.0 0.00 1658 0.0
1204 ihorzhuk 0.0 0.00 1416 0.0
1205 ihorkov 0.0 0.00 1026 0.0
1206 igorrud 0.0 0.00 1517 0.0 0.0 0.0
1207 vlad-x 0.0 0.00 1762 0.0
1208 perespa39 0.0 0.00 1170 0.0
1209 grozavsehgopnikov 0.0 0.00 1242 0.0
1210 kecha53 0.0 0.00 2123 0.0